ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រព័ន្ធទូរ​ស័ព្ទ​នៅ​កម្ពុជា"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ27.109.113.217 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ 101.109.67.45
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ27.109.113.217 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ 101.109.67.45)
ស្លាក: Rollback
 
{{merge to|ទូរគមនាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជា#ទូរស័ព្ទ}}
 
<ref>ដកស្រង់ពីសៀវភៅទំព័រលឿង</ref>នៅប្រទេស[[​កម្ពុ​ជា​]]ប្រព័ន្ធ​[[ទូរ​ស័ព្ទ​]]មានពីរ​ប្រព័ន្ធ​តែប៉ុណ្ណោះគឺ៖metfoneមានពីរ​ប្រព័ន្ធ​តែប៉ុណ្ណោះគឺ៖
0978914907
 
==ទូរស័ព្ទដៃ==