ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ស្រុកបវេល"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ117.20.116.115 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ Addbot
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត កំណែប្រែពីកម្មវិធីiOS
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ117.20.116.115 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ Addbot)
ស្លាក: Rollback
== សូមមើលផងដែរ==
{{ខេត្តបាត់ដំបង}}
[[Category: ខេត្តបាត់ដំបងqខេត្តបាត់ដំបង]]
[[Category:ស្រុក​បវេល]]