ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទ្វីបអឺរ៉ុប"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយBeamkub (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ 117.20.115.241
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយBeamkub (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ 117.20.115.241)
ស្លាក: Rollback
| [[ទីក្រុងហ្គីប្រាលតា]]
|-
| {{Flagទង់ជាតិ២|ក្រិច}}
| align="right" | 131,940
| align="right" | 10,645,343