ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទ្វីបអឺរ៉ុប"

(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយគីមស៊្រុន (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ Beamkub)
ស្លាក: Rollback
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
នៅ​មាន​ភាសា​ជាច្រើន ដែល​មិន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ភាសា​ទាំង​០៣​ខាងលើ​នេះ​។ អម្បូរ​ភាសាឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប​ផ្សេង​ទៀត​មាន​ដូចជា​៖ [[ក្រុម​ភាសាបាលទិក]] (ដូចជា​៖ [[ភាសាឡាតវី]] និង [[ភាសាលីទុយអានី]]), [[ក្រុម​ភាសាសែលទិក]] (ដូចជា​៖ [[ភាសាអៀរឡង់]], [[ភាសាស្កុតហ្កាអ៊ិលិក]], [[ភាសាម៉ានស៍]], [[ភាសាវ៉ែល]], [[ភាសាកូរនីស្ហ]] និង [[ភាសាប្រេតុន]]), [[ភាសាក្រិច]] [[ភាសាអាល់បានី]] និង [[ភាសាអាមេនី]] ។ ក្រុម​ភាសា​មួយ​ទៀត​ដែល​ផ្សេង​ពី​[[អម្បូរ​ភាសាឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប]]​គឺ​[[ក្រុម​ភាសាអ៊ូរ៉ាល់]] (Uralic Language) ដែល​មាន​៖ [[ភាសាអេស្តូនី]], ភាសាហ្វាំងឡង់ និង [[ភាសាហុងគ្រី]] ត្រូវ​បាន​និយាយ​នៅ​តាម​តំបន់​នៃ​ប្រទេស​ខ្លះ​ដូចជា​៖ [[រ៉ូម៉ានី]] [[រុស្ស៊ី]] [[ស៊ែប៊ី]] និង [[ស្លូវ៉ាគី]]​។ ភាសា​មួយ​ចំនួន​ផ្សេងទៀត​ដែល​មិន​មែន​[[អម្បូរ​ភាសាឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប]]​ដែរ​នោះ​មាន​ដូចជា​៖ [[ភាសាបាស្ក]] (Basque), [[ភាសាហ្សកហ្ស៊ី]], [[ភាសាអហ្សែបែហ្សង់]] និង ភាសា​នៃ​ជនជាតិ​ភាគតិច​នៃ​ប្រទេស​[[រុស្ស៊ី]]​។
 
ពហុភាសានិយម និង ការ​អភិរក្ស​ភាសា​តំបន់ និង​ភាសា​ជនជាតិ​ភាគតិច ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​គោលដៅ​នយោបាយ​នៃ​អឺរ៉ុប​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​។
 
== សូមមើលផងដែរ ==