ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាខ្មែរ"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ1.47.77.152 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ 117.20.113.187
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ1.47.77.152 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ 117.20.113.187)
ស្លាក: Rollback
*[[ហ្គាស្ទ្រិច]] រលាកក្រពះ ។
*[[ម៉ាស៊ីន]] ដែលក្លាយមកពី ''machine'' ។
* ភាសាបារាំងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅ នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ និងពាក្យបច្ចេកទេសកម្ចី ភាសាខ្មែរនិងពាក្យបច្ចេកទេសកម្ចី។
Khmer
 
=== ភាសាអង់គ្លេស ===