ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "តាកស៊ីន"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:KingTaksinfromItalymuseum.JPG|thumb|right|200px|តាកស៊ីន]]
'''តាកស៊ីន''' ({{lang-th|สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช}} ១៧ ខែមេសា ១៧៣៤ - ៧ ខែមេសា ១៧៨២) រឺ '''ភ្យា​តាក''' គឺជាក្សត្រទី១របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ធនបុរី​ពីគ.ស. ១៧៦៧ ដល់ គ.ស. ១៧៨២១៧៨២។
 
== តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ ==
{{ក្សត្រថៃ}}
[[ចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះមហាក្សត្រថៃ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រាជវង្សចក្រី]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក