ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះពុទ្ធសាសនា"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ117.20.115.204 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ CommonsDelinker
(G)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ117.20.115.204 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ CommonsDelinker)
ស្លាក: Rollback
'''ព្រះពុទ្ធសាសនា'''គឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះ[[សម្មាសម្ពុទ្ធ]]ជាម្ចាស់។ បើយោងតាមអត្ថន័យនៃពាក្យថា
[[ព្រះពុទ្ធសាសនា]]បែបភាសាអង់គ្លេស[Buddhism] ដែលបានក្តោបយកន័យគ្របដណ្តប់ទាំងព្រះពុទ្ធជាសាស្តា
ព្រះធម៌មានធម្មវិន័យជាពាក្យប្រៀនប្រដៅ និងព្រះសង្ឃជាអង្គសាវ័ក រួមហៅថាព្រះរតនត្រ័យគឺកែវpjnbnoទាំង៣នេះឯង។inbbtjnkmkmmnbyblmរួមហៅថាព្រះរតនត្រ័យគឺកែវទាំង៣នេះឯង។
 
 
 
== ជីវប្រវត្តិសង្ខេប ==

កំណែប្រែ