ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ដើមធំថេត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើមឈើនេះត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាលើកដំបូងសម្រាប់ការដាំដើមឈើដោយសារតែធម្មជាតិរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់វា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនសមស្របសម្រាប់ការដាំដុះនៅតាមទីប្រជុំជនដោយសារតែទំនោររបស់វាក្នុងការដួលរលំក្នុងភ្លៀងនិងខ្យល់។ ប្រាំបីដើមនៃដើមឈើ១០ដើមដកចេញដោយខ្យល់នៅក្នុងពូគឺជាដើមធំថេត។
 
== វិចិត្រសាល ==
 
<gallery>
Starr 050415-0044 Falcataria moluccana.jpg|<center>ស្លឹក</center>
Subabul - പീലിവാക 03.JPG|<center>ផ្កានិងផ្លែឈើមិនទាន់ពេញវ័យ</center>
Leucaena leucocephala00.jpg|<center>ផ្លែកួរនិងគ្រាប់</center>
Subabul tree, Mira-Bhayander.jpg|<center>ដើមធំថេតដែលកំពុងលូតលាស់ព្រៃនៅជាយក្រុង [[ទីក្រុងបុមបៃ]]</center>
Leucaena leucocephala Wood in Hong Kong.jpg|<center>ឈើ</center>
Leucaena leucocephala NP.JPG|<center>ដើមធំថេត</center>
</gallery>
 
== សេចក្តីយោង ==
 
* The Legume Phylogeny Working Group (LPWG) (2017). "A new subfamily classification of the Leguminosae based on a taxonomically comprehensive phylogeny". Taxon. 66 (1): 44–77. doi:10.12705/661.3.
* "Leucaena leucocephala". Germplasm Resources Information Network (GRIN). Agricultural Research Service (ARS), United States Department of Agriculture (USDA). Retrieved 2010-01-18.
* "Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit — the Plant List".
* Hughes, Colin E. (1998). Monograph of Leucaena (Leguminosae-Mimosoideae). Systematic botany monographs v. 55. ISBN 978-0-912861-55-5.
* "PLANTS Profile for Leucaena leucocephala (white leadtree)". PLANTS Database. United States Department of Agriculture. Retrieved 2009-09-19.
* Shelton, H.M.; Brewbaker, J.L. "2.1 Leucaena leucocephala - the Most Widely Used Forage Tree Legume". Food & Agricultural Organisation. Retrieved 24 September 2015.
* Ipil-ipil, Leucaena glauca, BPI.da.gov.ph
* "Leucaena leucocephala". AgroForestryTree Database. World Agroforestry Centre. Retrieved 2010-01-18.
* "2.1 Leucaena leucocephala - the Most Widely Used Forage Tree Legume". www.fao.org. Retrieved 2017-08-04.
* "Leucaena leucocephala (tree)". Global Invasive Species Database. Invasive Species Specialist Group. Retrieved 2010-01-18.
* "Farmers to grow leucaena for animal feed". Vientiane Times. 2011-06-15.
* "Leucaena leucocephala (Lam.) deWit". hort.purdue.edu. Retrieved 8 June 2010.
* Hammond, A. C. 1995. Leucaena toxicosis and its control in ruminants. J. Animal Sci. 73: 1487-1492.
* Allison, M. J., A. C. Hammond, and R. J. Jones. 1990. Detection of ruminal bacteria that degrade toxic dihydroxypyridine compounds produced from mimosine. Appl. Environ. Microbiol. 56: 590-594.
* Allison, M. J., W. R. Mayberry, C. S. Mcsweeney, and D. A. Stahl. 1992. Synergistes jonesii, gen. nov., sp. nov.: a rumen bacterium that degrades toxic pyridinediols. Syst. Appl. Microbiol. 15: 522-529.
* Graham, S. R., S. A. Dalzell, Nguyen Trong Ngu, C. K. Davis, D. Greenway, C. S. McSweeney, and H. M. Shelton. 2013. Efficacy, persistence and presence of Synergistes jonesii in cattle grazing leucaena in Queensland: on-farm observations pre-and post-inoculation. Animal Prod. Sci. 53: 1065-1074.
* Subabul Reloaded: How One Tree Could Be the Answer to India’s Fodder, Fuel Needs; Published in The Better India, 11 February 2019
* ASEAN Biodiversity
* Consular, Gaceta (October 1996). "Oaxaca". MexConnect. Retrieved August 15, 2010.
* "Invasive Species South Africa - Protecting Biodiversity from Invasion - Leucaena | Leucaena leucocephala".
* "Leucaena Leucaena leucocephala". Weed Identification & Information. Australian Weeds Strategy. Retrieved 2009-09-19.
* Fonseca, N.G. & Jacobi, C.M. 2011. Desempenho germinativo da invasora Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. e comparação com Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. e Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. (Fabaceae). Acta Botanica Brasilica 25(1): 191-197. Link: http://acta.botanica.org.br/index.php/acta/article/viewFile/1265/427
* "Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit white leadtree". United States Department of Agriculture. Retrieved 8 June 2010.
* Kuo, Yau-Lun. "Ecological Characteristics of Three Invasive Plants (Leucaena Leucocephala, Mikania Micrantha, and Stachytarpheta Urticaefolia) in Southern Taiwan." 12 1 2003.http://www.agnet.org/library/eb/541/ (accessed 3 24 2008).
* Tree Preservation
* "Leucaena leucocephala - Hong Kong Flora and Vegetation". www.hkflora.com. Retrieved 2017-08-04.
* ODI - Alley Farming
* Das, Dipannita (8 May 2011). "Activists want Pune Municipal Corporation to allow cutting of subabul trees in city". The Times of India. Archived from the original on 9 May 2011. Retrieved 9 May 2011.
* Chou CK, Kuo YL (1986) Allelopathic research of subtropical vegetation in Taiwan. III. Allelopathic exclusion of understory by Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. J Chem Ecol 12:1431-1448
* Hong NH, Xuan TD, Eiji T, Hiroyuki T, Mitsuhiro M, Khanh TD (2003) Screening for allelopathic potential of higher plants from Southeast Asia. Crop Protection 22:829-836
* John J, Narwal SS (2003) Allelopathic plants. 9. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. Allelopath J 12:13-36 OpenURL
* Chai TT, Ooh KF, Ooi PW, Chue PS, Wong FC (2013) Leucaena leucocephala leachate compromised membrane integrity, respiration and antioxidative defence of water hyacinth leaf tissues. Botanical Studies 54: 8.
* Wolff, John U. (1972). "byatilis". A Dictionary of Cebuano Visayan. 1. p. 186.
* 台文華文線頂辭典. Tâi-bûn Hôa-bûn Sòaⁿ-téng Sû-tián. [Taiwanese-Chinese Online Dictionary.] Retrieved 25 April 2015. (in Taiwanese Hokkien)
* Little Jr., Elbert L.; Roger G. Skolmen (1989). "Koa haole, leucaena" (PDF). Common Forest Trees of Hawaii. United States Forest Service. Retrieved 2010-01-18.
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:កសិកម្ម]]
១២៧៩

កំណែប្រែ