ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
:# [[អ្នកប្រើប្រាស់:គីមស៊្រុន|គីមស៊្រុន]] ម៉ោង១៦:១១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
:# [[អ្នកប្រើប្រាស់:Thearith|ធារិត]] ម៉ោង១០:០៧ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
Thank you very much for your efforts to develop this site in Khmer! монолит не любят
ថ្ងៃ05
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក