ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិសាស្ត្រ"

ជីវៈប្រវត្តិសង្ខេប ព្រះធម្មាចារ្យ ខេមចារី ធម្មនាថ លន់ ប៉ុល ព្រះធម្មាចារ្យកម្រិតឧត្តម នៃពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈកម្ពុជា និងជាព្រះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈខេត្តសៀមរាប ១. កុលប្បរិច្ឆេទ ការកំណត់អំពីត្រកូល ព្រះធម្មាចារ្យ ខេមចារី ធម្មនាថ លន់ ប៉ុល ប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រ ១១ កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំម្សាញ់ ព.ស.២៤៨៤ គ.ស.១៩៤០ ក្នុងត្រកូលនៃគ្រួសារកសិករក្រីក្រមួយ នៅភូមិព្រះដាក់ ឃុំព្រះដាក់ ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប ញោមប្រុសឈ្មោះ ធ្នឹង ប៊ិន និងញោមស្រីឈ្មោះ ភេម មាន។ ព្រះអង្គមានបងប្អូនរួមឧទរចំនួន ៣នាក់ ប្រុស ២នាក់ ស្រ...
(ជីវៈប្រវត្តិសង្ខេប ព្រះធម្មាចារ្យ ខេមចារី ធម្មនាថ លន់ ប៉ុល ព្រះធម្មាចារ្យកម្រិតឧត្តម នៃពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈកម្ពុជា និងជាព្រះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈខេត្តសៀមរាប ១. កុលប្បរិច្ឆេទ ការកំណត់អំពីត្រកូល ព្រះធម្មាចារ្យ ខេមចារី ធម្មនាថ លន់ ប៉ុល ប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រ ១១ កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំម្សាញ់ ព.ស.២៤៨៤ គ.ស.១៩៤០ ក្នុងត្រកូលនៃគ្រួសារកសិករក្រីក្រមួយ នៅភូមិព្រះដាក់ ឃុំព្រះដាក់ ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប ញោមប្រុសឈ្មោះ ធ្នឹង ប៊ិន និងញោមស្រីឈ្មោះ ភេម មាន។ ព្រះអង្គមានបងប្អូនរួមឧទរចំនួន ៣នាក់ ប្រុស ២នាក់ ស្រ...)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
== បណ្តាឯកសារបង្អែក ==
==បណ្តាឯកសារពាក់ព័ន្ធ==
== បណ្តាខ្សែរភ្ជាប់ក្រៅ ==
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:វិទ្យាសាស្ដ្រ]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក