ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

កែតំណដែលខូច
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(កែតំណដែលខូច)
 
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត អ្នកក៏អាចចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកតាមរយ:ការគាំទ្រ ឬជំទាស់បក្ខភាពនៃអ្នកស្នើសុំ ដោយសូមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុផង។
អ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមកសមាជិកណាមួយនៃ[httphttps://km.wikipedia.org/w/index.php?title=w/index.php?title=ពិសេស:បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់&group=sysop ក្រុមអ្នកអភិបាលបញ្ជីឈ្មោះក្រុមអ្នកអភិបាល]យើង។
 
សូមធ្វើតាមគំរូខាងក្រោម៖ សូមអរគុណ។
៣៣២៦

កំណែប្រែ