ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

សម្រួលឃ្លាឃ្លោងនិងខ្មឹមសារ
(Snsqr បានប្ដូរទីតាំង ទំព័រ វិគីភីឌា:សុំធ្វើជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង ទៅ វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល: ​អ្នក​គ្រប់គ្រង > អភិបាល)
(សម្រួលឃ្លាឃ្លោងនិងខ្មឹមសារ)
ទំព័រនេះបង្កើតឡើងជាទីសម្រាប់សម្របសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់ស្នើសុំសិទ្ធិជាអភិបាល។
ទំព័រនេះបង្កើតឡើងជាទីសម្រាប់សម្របសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់ស្នើសុំសិទ្ធិជាអ្នកអភិបាល។
 
ដូចនេះ បើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកអភិបាល[[វិគីភីឌា]] សូមសរសេរឈ្មោះនៅទីនេះ។
ប៉ុន្តែមុននឹងដាក់ស្នើសុំជាអ្នកអភិបាលប៉ុន្តែមុននឹងដាក់ស្នើសុំជាអភិបាល សូមពិចារណាអំពីកម្រិត ឬភាពសកម្មរបស់អ្នកនៅសហគមន៍យើង ក៏ដោយជា ថាតើអ្នកបានស្គាល់និងយល់បានជាជម្រៅប៉ុណ្ណាអំពីវិគីភីឌាថាតើអ្នកបានស្គាល់និងយល់បានជម្រៅប៉ុណ្ណាអំពីវិគីភីឌា ទស្សនៈវិស័យ ក៏ដោយជាផ្នែកបច្ចេកទេសនានាផ្នែកបច្ចេកទេសនានា ដូចជា ភាសា/កូដក្នុងការកែប្រែអត្ថបទ ឬទំព័រនានា។
លើសពីនេះ មុខងារជាអ្នកអភិបាលមុខងារជាអភិបាល មិនមែនជាអំណាច ឬសិទ្ធពិសេសដែលធ្វើអ្វីបានតាមអំពើចិត្តនោះទេមិនមែនជាអំណាចឬសិទ្ធិពិសេសដែលធ្វើអ្វីបានតាមអំពើចិត្តនោះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ ជាអ្នកអភិបាល អ្នកនឹងរឹតតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុខអ្នកនឹងរឹតតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុន និងគោរពអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀត។
 
ដូចនេះ បើអ្នកចង់ក្លាយជាអភិបាល[[វិគីភីឌា]] សូមបង្កើតផ្នែកថ្មីមួយនៅក្នុង[[វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល#សំណើសុំជាអ្នកអភិបាល|សំណើសុំជាអ្នកអភិបាល]]ខាងក្រោម ដោយសរសេរឈ្មោះអ្នក(រួមទាំងមតិយោបល់ឬមូលហេតុជាដើម) យកលំនាំតាមគំរូខាងក្រោមនេះ។
 
''!!! សូមកុំសរសេរជាន់លើ(លុប)គំរូ នៅទីនេះ។''
 
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត អ្នកក៏អាចចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកតាមរយ:ការគាំទ្រ ឬជំទាស់បក្ខភាពនៃអ្នកស្នើសុំ ដោយសូមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុផង។
អ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមកសមាជិកណាមួយនៃ[https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=ពិសេស:បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់&group=sysop បញ្ជីឈ្មោះក្រុមអ្នកអភិបាល]យើង។
 
'''គំរូ៖'''
សូមធ្វើតាមគំរូខាងក្រោម៖ សូមអរគុណ។
===អ្នកប្រើប្រាស់ [សំ ប្រុសសូមវាយឈ្មោះអ្នកនៅទីនេះ]===
សំប្រុស ភេទប្រុស កើតនៅថ្ងៃទី​ 25​ ឧសភា ១៩៨២ ស្រុកកំនើត ភូមិទ្រៀល ឃុំទ្រៀល ស្រុកបារាណ៏ ខេត្តកំពង់់ធំ ប្រទេស កម្ពុជា។​អាសយ័ដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ ៩៥សេ ផ្លូវ ២៣១ សង្កាត់ផ្សាដើមគរ ខណ្ឌ័ ទួលគោក រាជធានី ភ្នំពេញ។មានម្តាយឈ្មោះ សំ គឹមហ៊ុន(ស្រុកកំនើត ភូមិ តាមល ឃុំ ខ្ញូង ស្រុក កោះសុទិន ខេត្តកំពង់ចាម ) ឳពុក ឈ្មោះ លីវ លី (កន្លែងកំណើតដូច សំ ប្រុស ដែរ)ស្លាប់ នៅ អូរស្វាយ ក្រោយពីបែក ខ្មែរក្រហម ត្រូវរាបមង្គលការនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 18 ខែ ធ្នូ ២០១០ ជាមួយ កញ្ញានិស្សិតពេទ្យ ផ្នែក វិជ្ជបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាលយ័អន្តរជាតិ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។ បានប្រសូត្រកូនស្រីម្នាក់ ឈ្មោះថា លី អាលីហ្សា ក្នុងថ្ងែអង្គារទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២​ត្រូវនឹងថ្ងើទី ១០រោចខែពិសាខ ពស ២៥៥៦​វាលាម៉ោង ២៣.៤៦ ក្រុងភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សំ​ ប្រុស សព្វថ្ងៃគឺជាវិស្វករបំរើការងារក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយខាងទូរគមនាគមន៏ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺ អ៊ឹមហ្វូន អ៊ឹលភីធី. សំ ប្រុស ភេទប្រុស កើតនៅថ្ងៃទី​ 25​ ឧសភា ១៩៨២ ស្រុកកំនើត ភូមិទ្រៀល ឃុំទ្រៀល ស្រុកបារាណ៏ ខេត្តកំពង់់ធំ ប្រទេស កម្ពុជា។​អាសយ័ដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ ៩៥សេ ផ្លូវ ២៣១ សង្កាត់ផ្សាដើមគរ ខណ្ឌ័ ទួលគក រាជធានី ភ្នំពេញ។មានម្តាយ ឈ្មោះ សំ គឹមហ៊ុន(ស្រុកកំនើត ភូមិ តាមល ឃុំ ខ្ញូង ស្រុក កោះសុទិន ខេត្តកំពង់ចាម ) ឳពុក ឈ្មោះ លីវ លី (កន្លែងកំណើតដូច សំ ប្រុស ដែរ)ស្លាប់ នៅ អូរស្វាយ ក្រោយពីបែក ខ្មែរក្រហម។
==== (+) គាំទ្រ ====
# អ្នកគាំទ្រទី១ - [មតិយោបល់ និងមូលហេតុ]
# អ្នកគាំទ្រទី២ - [មតិយោបល់ និងមូលហេតុ]
==== (-) ជំទាស់ ====
# អ្នកជំទាស់ទី១ - [មតិយោបល់ និងមូលហេតុ]
# អ្នកជំទាស់ទី២ - [មតិយោបល់ និងមូលហេតុ]
==== ( ) អព្យាក្រឹត្យ ====
# អ្នកអព្យាក្រឹត្យទី១ - [មតិយោបល់ និងមូលហេតុ]
# អ្នកអព្យាក្រឹត្យទី២ - [មតិយោបល់ និងមូលហេតុ]
==== ( ) មតិផ្សេងៗ ====
#
#
 
អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត ក៏អាចចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកតាមរយ:ការគាំទ្រ ឬជំទាស់បេក្ខភាពនៃអ្នកស្នើសុំ ដោយសូមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុផង។
សូមមើល [[:en:Wikipedia:Administrators|វិគីភីឌា:អភិបាល]]នៅភាសាអង់គ្លេស។
[[Category: វិគីភីឌា]]
[[Category:ស្នើសុំ]]
 
អ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមកសមាជិកណាមួយនៃ[https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=ពិសេស:បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់&group=sysop បញ្ជីឈ្មោះក្រុមអ្នកអភិបាល]យើង។
 
សូមមើលសូមមើលបន្ថែម [[:en:Wikipedia:Administrators|វិគីភីឌា:អភិបាល]]នៅភាសាអង់គ្លេស។ជាភាសាអង់គ្លេស។
 
== សំណើសុំជាអ្នកអភិបាល ==
ថ្ងៃ05ខែគុម្ភ 2011 ទៅលេងតើ សប្បាយទៀតផងឆ្នាំណុង
16.35
 
[[Category: វិគីភីឌា]]
[[Category:ស្នើសុំ]]
៣៣២៦

កំណែប្រែ