ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិអ៊ិនធឺណែត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(wikidata interwiki)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
 
 
ប្រវត្តិនៃ'''អ៊ីនធឺណិត'''ចាប់ផ្តើមនៅសតវត្សឆ្មាំ ១៩៥០ និង ១៩៦០ ជាមួយនិងការរីកចម្រើនលូតលាស់នៃ[[កុំព្យូទ័រ]] ជាមួយនិងការរីកចម្រើន
លូតលាស់នៃ[[កុំព្យូទ័រ]]
ការចាប់ផ្តើមនេះជាមួយការទំនាក់ទំនងពីចំនុចមួយទៅចំនុចមួយ ចន្លោះ[[កុំព្យូទ័រ]]មេនហ្រ្វេមនិងស្ថានីយ៏។
ពង្រីកការតភ្ជាប់ពីចំនុចមួយទៅចំនុចមួយ នៅចន្លោះ[[កុំព្យូទ័រ]] ហើយបន្ទាប់មកការស្រាវជ្រាវដំបូងចូលទៅក្នុងសំណុំបើកបណ្តាញ
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក