ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះពុទ្ធសាសនា"

({{ព្រះពុទ្ធសាសនា}} thumb|ព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូត្រ ព្រះពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសតវត្សរ៍ទី៦ មុនគ.ស ប្រហែលគ្នានឹងដើមកំណើតព្រាហ្មណ៍(សម័យទី២នៃលទ្ធិសាសនាព្រាហ្មណ៍)។ លុះក្រោយមកក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទកនិស្កៈប្រហែលក្នុងសតវត្សរ៍ទី១នៃគ.ស ព្រះពុទ្ធសាសនាបានបែងចែកជាពីរនិកាយគឺនិកាយហិនយាន និងនិកាយមហាយាន។ ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់។ បើយោងតាមអត្ថន័យនៃពាក្យថាព្រះពុទ្ធសាសនាបែបភាសាអង់គ្លេស Buddhism ដែលបានក្តោបយកន័យគ្របដណ្តប់ទាំងព្រះពុទ្ធជាសាស្តាព)
* [[ពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេប]]
* [[ពុទ្ធសាសនាដូចម្តេច]]
* [[ព្រះពុទ្ធ​២៨​ព្រះអង្គ]]<br />
* [[ព្រះពុទ្ធសាសនា]]<br />
* [[សុបិននិមិត្តប្រាំប្រការរបស់ព្រះសិទ្ធត្ថ មុនបានត្រាស់ដឹង]]<br />
* [[ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​នៅ​កម្ពុជា]]
* [[ពោធិសត្វ]]
* [[ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ថៃ]]
* [[ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​វៀតណាម]]
* [[ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​លាវ]]
* [[ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ស្រីលង្កា]]
* [[ពុទ្ធសាសនានិងដែនសុវណ្ណភូមិ]]
* [[ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​កូរ៉េ]]
* [[ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ចិន]]
* [[ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ជប៉ុន]]
* [[ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ភូមា]]
* [[ព្រះពុទ្ធ]]
* [[មហាយាន]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះពុទ្ធសាសនា]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក