ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ក្រមង៉ុយ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
No edit summary
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
{| class="infobox" style="width:20em;"
|- style="text-align:center;"
!style="background:: dd9805;" colspan="3"|'''ក្រមង៉ុយ''':;
|- style="text-align:center;"
|colspan="3"|[[ឯកសារ:ភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ.jpg|250px|ក្រមង៉ុយ]]
១៥៧០៤

កំណែប្រែ