ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឃុំព្រៃរំដេង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(អក្ខរាវិរុទ្ធ)
No edit summary
ស្លាក: Reverted កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
សំដៅទៅដល់÷
=រដ្ឋបាល=
*[[ឃុំព្រៃរំដេង(ស្រុកមេសាង)|ឃុំព្រៃរំដេង]] [[ស្រុកមេសាង]] [[ខេត្តព្រៃវែង]]
{{pagename}} ស្ថិតនៅ [[ស្រុកគីរីវង់]] [[ខេត្តតាកែវ]] មាន ភូមិ÷<ref>http://www.stats.nis.gov.kh/areaname/vill_pro21.htm</ref>។
*[[ឃុំព្រៃរំដេង(ស្រុកគិរីវង់)|ឃុំព្រៃរំដេង]] [[ស្រុកគិរីវង់]] [[ខេត្តតាកែវ]]
{| class="wikitable"
! លេខកូដភូមិ !! ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ !! ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
|-
|
|[[ភូមិ |ភូមិ ]]
|
|-
|
|[[ភូមិ |ភូមិ ]]
|
|-
|
|[[ភូមិ |ភូមិ ]]
|
|-
|
|[[ភូមិ |ភូមិ ]]
|
|-
|
|[[ភូមិ |ភូមិ ]]
|
|-
|
|[[ភូមិ |ភូមិ ]]
|
|-
|
|[[ភូមិ |ភូមិ ]]
|
|-
|
|[[ភូមិ |ភូមិ ]]
|
|-
|
|[[ភូមិ |ភូមិ ]]
|
|}
 
{{ខេត្តតាកែវ}}
 
== ប្រភព ==
{{reflist|1}}
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ស្រុកគីរីវង់]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ឃុំនៃកម្ពុជា|ព្រៃរំដេង]]
១៥៧០៤

កំណែប្រែ