ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការន្ត (វេយ្យាករណ៍)"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ1.46.33.134 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ Aefgh3962)
ស្លាក: Rollback
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Reverted
ការន្ត
ការន្ត (ភាសាអង់គ្លេស: Article) ជាផ្នែកមួយនៃ [[determiner]] ដែលប្រើពីមុខ [[នាម]] ឬ [[គុណនាម]] + នាម។
(ភាសាអង់គ្លេស:
Article) ជា
 
 
 
ការន្ត (ភាសាអង់គ្លេស: Article) ជាផ្នែកមួយនៃផ្នែកមួយនៃ [[determiner]] ដែលប្រើពីមុខ [[នាម]] ឬ [[គុណនាម]] + នាម។
 
== និយមន័យ ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក