ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អានីមេ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(Aefgh3962 បានប្ដូរទីតាំង ទំព័រ អាណីមេ ទៅ អានីមេ)
No edit summary
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
[[File:Chara01.png|thumb|200px|តំណាងសិល្បៈរបស់ក្មេងស្រីដែលមានចរិតលក្ខណៈនៃចរិតលក្ខណៈជីវចល។]]
'''អានីមេ''' (「アニメ」 anime) ជាពាក្យ[[ភាសាជប៉ុន]]ដែលមកពីពាក្យ[[ភាសាអង់គ្លេស]]ថា «animation» ពាក្យ[[ភាសាបារាំង]]ថា «animé» និងពាក្យ[[ភាសាឡាតាំង]] ដែលមានន័យថា «ចលនា» ប៉ុន្តែអត្ថន័យបានក្លាយថាពាក្យជាក់លាក់នៅ[[ភាសាជប៉ុន]] មានន័យថា «[[ភាពយន្តគំនូរជីវចល]]»។ នៅខាងក្រៅប្រទេសជប៉ុន អានីមេមានន័យថាភាពយន្តគំនូរជីវចលសញ្ជាតិជប៉ុន ដោយមានលក្ខណៈផ្លូវសិល្បៈដែលខុសគ្នាពីភាពយន្តគំនូរជីវចលដែលមកពីប្រភពផ្សេងទៀត។
២៣

កំណែប្រែ