ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កោះរ៉ុង"

(new key for Category:កោះនៅកម្ពុជា: "រ៉ុង" using HotCat)
(Removing កោះរុង១០.jpg, it has been deleted from Commons by Didym because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊.)
ឯកសារ:កោះរុង៨.jpg
ឯកសារ:កោះរុង៩.jpg
ឯកសា
ឯកសារ:កោះរុង១០.jpg
</gallery>
==ឯកសារយោង==
៣០៥៥

កំណែប្រែ