ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Copy edit"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
| type = style
| image = [[Image:Acap.svg|40x40px|alt=|link=]]
| text = {{{1|articleអត្ថបទ}}}នេះ '''អាចនឹង ទាមទារនូវ អាចនឹងទាមទារនូវ[[:en:Wikipedia:Basic copyediting|ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លង]] សម្រាប់ {{{សម្រាប់|វេយ្យាករណ៍ រចនាបថ សិនិទ្ធពល សូរ ឬ ការប្រកប}}}'''។ អ្នកអាចជួយបានដោយ [{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} កែសម្រួលវា].
| cat = Wikipedia articles needing copy edit
| date = {{{date|}}}
២២១៦

កំណែប្រែ