ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:User km"

remove one space
(remove one space)
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#c5fcdc;"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#6ef7a7;text-align:center;font-size:14pt;">'''[[ភាសាខ្មែរ|km]]'''</td>
<td style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em;">អ្នកប្រើប្រាស់នេះជា '''[[:Category:User km-N|ជនជាតិ]]''' '''[[:Category:User km|ខ្មែរ]]'''។[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-N|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
៩៤៦៩

កំណែប្រែ