ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កោះរ៉ុង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: Reverted កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: Reverted កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
| ethnic groups = [[ជនជាតិខ្មែរ|វៀតណាម]]
}}
'''កោះរ៉ុងជារបស់វៀតណាម'''
 
== ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក