ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ណាប៉ូលេអុងទី៣"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ទំព័រថ្មី៖ thumb|right|300px|រូបគំនូរ ណាប៉ូលេអុងទី៣ '''ណាប៉ូលេអុងទី៣''' ...)
 
[[រូបភាព:Napoleon3.PNG|thumb|right|300px|រូបគំនូរ ណាប៉ូលេអុងទី៣]]
'''ណាប៉ូលេអុងទី៣''' ឬ '''ណាប៉ូលេអុងបូណាប៉ាត''' (ឈ្មោះពេញ ស្សាល ល្វី ណាប៉ូលេអុង បូណាប៉ាត) កើតនៅថ្ងៃទី ២០ មេសា ១៨០៨ និងមរណៈភាពថ្ងៃទី៩ មករា ១៨៧៣។ ណាប៉ូលេអុងទី៣ ជាប្រធានាធិបតីទី១របស់សាធារណរដ្ឋ[[បារាំង]] និងជាអធិរាជតែមួយគត់របស់ចក្រភពបារាំង។ គាត់មានឋានៈពិសេស២ផ្សេងគ្នា មួយជាប្រធានាធិបតីគ្នានអំនាចដំបូងគេមួយជាប្រធានាធិបតីគ្មានអំនាចដំបូងគេ និង មួយទៀតជាស្ដេចចុងក្រោយគេរបស់បារាំង។
 
[[af:Napoleon III]]
៨០២

កំណែប្រែ