ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អ្នកប្រើប្រាស់:MGA73/Sandbox"

Unused and no license
(Users that uploaded files with no license)
(Unused and no license)
Unused and no licens
Users that uploaded files with no license
# [[:File:Pheakdey.jpg]]
# [[User talk:Phearahak]]
# [[:File:Kyam_music.jpg]]
# [[User talk:Nisetpdajsankha]]
# [[:File:ដដដដ.jpeg]]
# [[User talk:ទេព សុវិចិត្រ]]
# [[:File:ផ្លូវលំ.jpg]]
# [[User talk:Salim khim]]
# [[:File:លោកឪពុករ៉ូប៊ីន_សាស្រ្តាចារ្យ_និងនិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម។.jpg]]
# [[User talk:ពិសិដ្ឋ]]
# [[:File:DSC08703.JPG]]
# [[User talk:គីមស៊្រុន]]
# [[:File:New_post.png]]
# [[User talk:Sompanith]]
# [[:File:How_to_create_blog.jpg]]
# [[User talk:វ័ណថារិទ្ធ]]
# [[:File:Liongod.jpg]]
# [[User talk:Sopheaprosshv]]
# [[:File:Money_101_Setting_priority.pdf]]
# [[User talk:លឹមសុជាតិ]]
# [[:File:Computer_Tips_Khmer.pdf]]
# [[User talk:នរម]]
# [[:File:Transitional_expressions.pdf]]
# [[User talk:Bandith]]
# [[:File:Money_101_Making_a_budget.pdf]]
# [[User talk:ឡង់ឌី]]
# [[:File:Hình_ảnh011.jpg]]
# [[User talk:Mboy20855]]
# [[:File:Computer_components.jpg]]
# [[User talk:Rothanak]]
# [[:File:00000_map_19_05_04n.gif]]
# [[User talk:Chea Heng]]
# [[:File:Table4.jpg]]
# [[User talk:Sopheaktr]]
# [[:File:Table5.jpg]]
# [[User talk:Chanphearom]]
# [[:File:Worldmap1.jpg]]
# [[User talk:អ៊ិចណែត]]
# [[:File:Table1.jpg]]
# [[User talk:ពេជ្រសម្ផស្សបុប្ផា]]
# [[:File:Table2.jpg]]
# [[User talk:Cvisal7364]]
# [[:File:Table3.jpg]]
# [[User talk:Limkimsrun]]
# [[:File:Belgium_urbsfa.png]]
# [[User talk:បុល រតនា]]
# [[:File:អដ្ឋង្គិកមគ្គប្រាំបី.pdf]]
# [[User talk:Ben sokhean]]
# [[:File:ឧ.សុខ_គង់.jpg]]
# [[User talk:ហោ ឈុនឡុង]]
# [[:File:រូបភាពកែវស្រា.jpeg]]
# [[User talk:ប៉ូរំដួល]]
# [[:File:Angkor_beer-500x500.jpg]]
# [[User talk:Chhorran]]
# [[:File:ហហហ.jpg]]
# [[User talk:Nums]]
# [[:File:ប្រជាជនខ្មែរក្រោម.jpg]]
# [[User talk:ទឹម បឿន]]
# [[:File:SarkoUE.22.02.10.432jpg.jpg]]
# [[User talk:T-Rithy]]
# [[:File:Seattle_seal.png]]
# [[User talk:Senra40]]
# [[:File:Norodom_Suramarit.jpg]]
# [[User talk:Ken95]]
# [[:File:Viangchan1.JPG]]
# [[User talk:រតនះ]]
# [[:File:Flag_of_Cambodia.svg.png]]
# [[User talk:ឌុចចាន់ធូ]]
# [[:File:ត្រីកញ្រ្ជូក.jpg]]
# [[User talk:រដ្ឋា ញិន]]
# [[:File:សញ្ញាជាតិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ.png]]
# [[User talk:លីឆេង]]
# [[:File:Oknha-son-kuy.PNG]]
# [[User talk:Samoeun888]]
# [[:File:ម្កុដ.jpg]]
# [[User talk:វិត្ថាវ័ត្ថ]]
# [[:File:Cambodian_Provinces1.png]]
# [[User talk:ម៉េងសៀកលីវ]]
# [[:File:Funcinpec.jpg]]
# [[User talk:Touch2006]]
# [[:File:LDPCA.jpg]]
# [[User talk:Sereibd]]
# [[:File:Phnom_Penh_Seal.jpg]]
# [[User talk:Thearith]]
# [[:File:HotCat_add.PNG]]
# [[User talk:ក្មេងប្រុសខ្មែរ]]
# [[:File:HotCats.PNG]]
# [[User talk:សេនរ៉ន]]
# [[:File:HotCats_delete.PNG]]
# [[User talk:ប្រាក់អៀត]]
# [[:File:HotCats_modify.PNG]]
# [[User talk:អ៊ុកសីហា]]
# [[:File:HotCats_submit_cancel.PNG]]
# [[User talk:ម៉ុមស្រីនួន]]
# [[:File:Royal_bullet.jpg]]
# [[User talk:គីមហ៊ុយ]]
# [[:File:ឆន_សុវណ្ណរាជ.gif]]
# [[User talk:Kohnich]]
# [[:File:Land_partition_for_2020.jpg]]
# [[User talk:គឹម ចន្ធា]]
# [[:File:Hem_Jiu.jpg]]
# [[User talk:Peter Khemara]]
# [[:File:Conserve_green1.jpg]]
# [[User talk:សេង អ៊ូ]]
# [[:File:East_Mebon.jpg]]
# [[User talk:មាស អនន្ន]]
# [[:File:Land_partition_for_2020_mark.jpg]]
# [[User talk:ឈុនឡុង]]
# [[:File:Chaosay_tevoda.gif]]
# [[User talk:ផង់បូរី]]
# [[:File:Constitution.jpg]]
# [[User talk:Vankhea]]
# [[:File:Kang_Kek_Iew.jpg]]
# [[User talk:អៀវសុផៃ]]
# [[:File:Pithou_big.jpg]]
# [[User talk:Superkhmer]]
# [[:File:Economic_network.jpg]]
# [[User talk:យាំ សារដ្ឋ]]
# [[:File:Chenla_people.jpg]]
# [[User talk:Tivea]]
# [[:File:Pomegrate.jpg]]
# [[User talk:Kiensvay]]
# [[:File:Bun-phumben1.jpg]]
# [[User talk:Sipich]]
# [[:File:Prasat_Banon.JPG]]
# [[User talk:លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ]]
# [[:File:Khmer_Dictionary_2.jpg]]
# [[User talk:Thonchanrit]]
# [[:File:Bun-phumben2.jpg]]
# [[User talk:Solinoeur]]
# [[:File:Prasat_Kravan.jpg]]
# [[User talk:Povtula]]
# [[:File:CD-Blank.gif]]
# [[User talk:ព្រះចៅអធិរាជ]]
# [[:File:Prasat_baykaek.jpg]]
# [[User talk:Taingchhunheng]]
# [[:File:KramNGOY.JPG]]
# [[User talk:Samnang]]
# [[:File:Area_for_poor.jpg]]
# [[User talk:Han Sory]]
# [[:File:Sokunnisa.jpg]]
# [[User talk:រចនា]]
# [[:File:Logo_ACLEDA.jpg]]
# [[User talk:Kimvireak]]
# [[:File:Tonle_bati.jpg]]
# [[User talk:Nhan]]
# [[:File:មាស_សុបញ្ញា.jpg]]
# [[User talk:ឌុក សុខថេង]]
# [[:File:Prasat_leak_neang.jpg]]
# [[User talk:Sengpheakdey]]
# [[:File:Cambodia_water_festival.jpg]]
# [[User talk:Lymeng]]
# [[:File:Fruit_and_vegetable1.jpg]]
# [[User talk:Van khea]]
# [[:File:Master_plan_of_pp_in_2020.jpg]]
# [[User talk:Ngorlsovann010]]
# [[:File:Tonle_sap.jpg]]
# [[User talk:កាន់វ៉ាន់ឌី]]
# [[:File:Pre_Rup_temple.jpg]]
# [[User talk:ណុះ សើ លីម]]
# [[:File:Development_land.jpg]]
# [[User talk:Sabay99]]
# [[:File:Krolko​_temple.jpg]]
# [[User talk:Tola scs]]
# [[:File:និតិភូមិ_នវរ័ត្ន.jpg]]
# [[User talk:Chengchamroeun]]
# [[:File:Development_plan.jpg]]
# [[User talk:Vmlsd]]
# [[:File:Banteay_samre_big.jpg]]
# [[User talk:ស៊ុន ចន្ថា]]
# [[:File:Cdo_5_0.gif]]
# [[User talk:វាសនាកំពង់ត្រាច]]
# [[:File:Conserve_green.jpg]]
# [[User talk:Khmerintellect]]
# [[:File:Claude_Elwood_Shannon_(1916-2001).jpg]]
# [[User talk:Soknakep]]
# [[:File:October.JPG]]
# [[User talk:ច្រឹង សម្បត្តិ]]
# [[:File:DSCF3523.JPG]]
# [[User talk:Khmerdoc]]
# [[:File:អង្គរ.jpg]]
# [[User talk:Hoangphuckim]]
# [[:File:ជ័យវរ្ម័នទី៧.jpg]]
# [[User talk:Nilkimchen.Ti]]
# [[:File:Fr._Robin.jpg]]
# [[User talk:យ៉ារ៉ាត់]]
# [[:File:Ddddddd.jpg]]
# [[User talk:Hinrann]]
# [[:File:សិលាចារឹក.jpg]]
# [[User talk:Alsamnang]]
# [[:File:របាំ.jpg]]
# [[User talk:Bunpheach ngok]]
# [[:File:Tipitaka001.jpg]]
# [[User talk:សុផល]]
# [[:File:Tipitaka002.jpg]]
# [[User talk:Sen Rorn]]
# [[:File:Meditation001.jpg]]
# [[User talk:Athpheakdey]]
# [[:File:Sihanoukville_port.jpg]]
# [[User talk:Ratha Sieng]]
# [[:File:Ibrdlogo.gif]]
# [[User talk:Hallprom]]
# [[:File:3.jpg]]
# [[User talk:ផល្លី]]
# [[:File:វត្ត.jpg]]
# [[User talk:សេង ណារ៉ុង]]
# [[:File:ននា១២.jpg]]
# [[User talk:ហេងសីហា]]
# [[:File:សិទ្ធកុមា.jpeg]]
# [[User talk:Phearom(Don Bosco)]]
# [[User talk:Malon MeasFile:Asdf.jpg]]
# [[:File:ខៀវសំផន១២៣៤.jpg]]
# [[:File:សុខ​_សេន.jpg]]
# [[:File:Sihamoni.jpg]]
# [[:File:នរោត្ដម_សុរាម្រិត.jpg]]
# [[:File:ស៊ីសុវត្ថិ.jpg]]
# [[:File:ស.jpg]]
# [[:File:ទឹកជ្រោះក្បាលឆាយ.jpg]]
# [[:File:គេ.jpg]]
# [[:File:Bapoun2.JPG]]
# [[:File:Cochleoid1.png]]
# [[:File:Father_robin.jpg]]
# [[:File:DSC02220.JPG]]
# [[:File:ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម.jpg]]
# [[:File:Tiveakhim.jpg]]
# [[:File:Khmer2.gif]]
# [[:File:វ៉ាន់_ឃា.jpg]]
# [[:File:Vankhea.jpg]]
# [[:File:រូបធរណីមាត្រ.jpg]]
# [[:File:កាន់វ៉ាន់ឌី.jpg]]
# [[:File:ផែនទីបង្ហាញចំណុចកន្លែងទាំង_៣៦.jpg]]
# [[:File:Img36.jpg]]
# [[:File:Ttl1.gif]]
# [[:File:Tv3.jpg]]
# [[:File:Laos_Champasak_Town.jpg]]
# [[:File:ព្រះបរមរាជវាំង.jpg]]
# [[:File:CTN.jpg]]
# [[:File:TV_bayon.jpg]]
# [[:File:Tonlesap_position.jpg]]
# [[:File:Chanthea.jpg]]
# [[:File:Koem_chanthea.jpg]]
# [[:File:Nv-news-logo.png]]
# [[:File:សង្គ្រាមលោកលើកទី២.jpg]]
# [[:File:Dh_chanthou,jpg.jpeg]]
# [[:File:Boeun-line-art.jpg]]
# [[:File:Pidgin-logo.png]]
# [[:File:Takhe1.png]]
# [[:File:Children-6-11-didn't-go-to-school.jpg]]
# [[:File:Youth-12-14-didn't-go-to-school.jpg]]
# [[:File:People-that-dont-drink-clean-water.jpg]]
# [[:File:24122011038.jpg]]
# [[:File:800px-NE_rice_paddy.jpg]]
# [[:File:Tvwithantenna.jpg.jpg]]
# [[:File:ឈុតសម្ដែងរឿងរាមកេរ្តិ៍.jpg]]
# [[:File:រឿងមហាចោរនៅទល់ដែន_០៦.gif]]
# [[:File:រឿងមហាចោរនៅទល់ដែន_០៩.gif]]
# [[:File:រឿងមហាចោរនៅទល់ដែន_១១.gif]]
# [[:File:និមិត្តសញ្ញា_ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា.jpg]]
# [[:File:Chroy-changvar-bridge.jpg]]
# [[:File:PSE_Cambodia.jpg]]
# [[:File:RHAC_Cambodia.jpg]]
# [[:File:Gmac-logo-tra.png]]
# [[:File:800px-Flag_of_New_York.svg.png]]
# [[:File:Liv.jpg]]
# [[:File:Liv_2.jpg]]
# [[:File:សារដ្ឋ_កាលនៅជាកុមារភាព.jpeg]]
# [[:File:យាំ_សារដ្ឋ.jpeg]]
# [[:File:Krmg'uy.jpg]]
# [[:File:Ddd.jpg]]
# [[:File:រដ្ឋា2011.gif]]
# [[:File:លោកពុកROBBIN_GOMES.jpg]]
# [[:File:ប្រភេទនៃឌីវីឌី.png]]
# [[:File:Football_Groub_.jpg]]
# [[:File:Missing-picture_poster.jpg]]
# [[:File:Royal_Netherlands_Football_Association_Logo.svg]]
# [[:File:Greece_National_Football_Team.svg]]
# [[:File:Indonesia_2005_10000r_r.jpg]]
# [[:File:Asian_Development_Bank.png]]
# [[:File:Asian_Development_Bank_(DMC_Stages).png]]
# [[:File:Cambodian_Senate_composition_2012.svg]]
# [[:File:Indonesia_2004_100000r_r.jpg]]
# [[:File:Donbosco-1.jpg]]
# [[:File:រូបថត.jpg]]
# [[:File:១.jpg]]
# [[:File:លោកឪពុក_រ៉ូប៊ីន.jpg]]
# [[:File:ប៉ាល់ទាត់.jpg]]
# [[:File:Phay.jpg]]
# [[:File:ចវ​បហច​.png]]
# [[:File:Child_labour.jpg]]
# [[:File:Seyha.JPG]]
៩១

កំណែប្រែ