ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
== លក្ខណៈរបស់ ព្រះវិស្ណុ ==
[[ឯកសារ:បដិមាព្រះវិស្ណុផ្ទំនៃប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច.png|thumb|បដិមាព្រះវិស្ណុផ្ទំនៃប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច]]
 
== អវតាព្រះវិស្ណុ ==
៣១៦

កំណែប្រែ