ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
# ពុទ្ធ (Budha) ជា[[ព្រះពុទ្ធ]] បានជួយស្រោចស្រង់ដាស់តឿនមនុស្ស អោយស្គាល់បុណ្យបាប អាក្រក់ល្អ ផុតចាកបាបកម្ម(តាម ព្រះពុទ្ធពុំមែនជាអវតារ ព្រះវិស្ណុទេ តែពួកព្រាហ្មណ៍ ដោយបានឃើញព្រះពុទ្ធមានឥទ្ធិពល មានអនុភាពខ្លាំង ក៏បានបញ្ចូលជាអវតាព្រះវិស្ណុ)
# កល្កិន (Kalkin) ជាមនុស្សសេះ គឺខ្លួនមនុស្ស ក្បាលសេះ។ អវតានេះមិនទាន់បានចាប់បដិសន្ធិលើលោកយើងទេ ព្រោះការមកដល់របស់អវតានេះ ប្រៀបដូចជាចុងបញ្ចប់នៃផែនដី។ [[កល្កិន]]មានមុខងារជាអ្នកកាត់ទោសសភាវៈអាក្រក់ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មនិងអោយរង្វាន់ដល់សភាវៈល្អដើម្បីរៀបចំយុគមាស។
 
== រូបភាព ==
<gallery>
រូបភាព:Cambogia,_visnu,_dintorni_di_prasat_rup_arak,_stile_din_kulen,_800-875_ca._02.JPG
រូបភាព:Phimai_National_Museum-004.jpg
រូបភាព:Vishnu_on_Garuda_from_Cambodia,_Angkor_Wat_style,_12th_century,_bronze,_HAA.JPG
រូបភាព:077_Visnu,_14c,_Sukhothai_(35086946062).jpg
រូបភាព:Airlangga.jpg
រូបភាព:Art_Gallery_(Tanjore,_Inde)_(14066164096).jpg
</gallery>
 
== មើលផងដែរ ==
៣១៦

កំណែប្រែ