ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ព្រះវិស្ណុមានអវតា១០គឺ៖
# ព្រះមច្ឆា (Matsya) ជាត្រី ជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្ស អោយរួចផុត ពីទឹកជំនន់ ដែលបង្កើតឡើង ដោយយក្សឈ្មោះថាហយគ្រីវះ។
# ព្រះកុមៈ (Kurma) ជាអណ្តើក ជួយធ្វើកំណល់ភ្នំមន្ទរៈជួយធ្វើកំណល់ភ្នំមន្ទ្រៈ អោយទេវតា និងយក្សយក[[នាគវាសុកៈ]]និងក្រុមយក្សអាសុរា បង្វិលភ្នំ កូរសមុទ្រទឹកដោះក្នុងរឿង អោយខះរីងហួត[[កូរសមុទ្រទឹកដោះ]] ដើម្បីយកទឹកអម្រិតដើម្បីយកទឹកអម្រិតជីវិតអមតៈ ផឹកកុំអោយស្លាប់។
# វារាហៈ (Varaha) ជាជ្រូកព្រៃ បានបំផ្លាញ [[ហិរណយក្ស]]ដែលប៉ុនប៉ងរំលាយលោក អោយទៅជាទឹកសមុទ្រ។អោយទៅជាទឹកសមុទ្រ ។
# នរៈសិង្ហ (Narasinha) ជាមនុស្សសិង្ហ ក្បាលសិង្ហ ខ្លួនមនុស្ស បានបំផ្លាញយក្ស ដែលធ្វើបាបទេវតា។
# វាមនៈ (Vamna) ជាមនុស្សតឿ បានប្រើកលល្បិច សុំដីយក្ស ៣ជំហាន ទុកអោយមនុស្សនៅ។ទុកអោយមនុស្សនៅ ។
# ព្រះបរសុរាមៈ (Parachurama) ជារាមពូថៅ បានបង្រ្កាបក្សត្រ[[អរជុន]]
# [[ព្រះរាម]] (Rama) ក្នុងរឿង [[រាមកេរ្តិ៍]] រាមាយណៈ បង្រ្កាប[[ក្រុងរាពណ៍]]។
# ព្រះក្រឹស្ណៈ (krisna) ជាក្រឹស្ណ បានជួយមនុស្សអោយរួចពីកណ្តាប់ដៃ ស្តេចកំណាចឈ្មោះ [[កប្សៈ]] Kamsa ក្នុងរឿងភារតយុទ្ធ។ក្នុងរឿងភារតយុទ្ធ ។
# ព្រះពុទ្ធព្រះពោធិសាត់ (BudhaBudhisattva) ជា[[ព្រះពុទ្ធ]]ជាអង្គទេវតា សាសនាព្រះពុទ្ធ ជាតួអង្គតថាគត បានជួយស្រោចស្រង់ដាស់តឿនមនុស្ស អោយស្គាល់បុណ្យបាប អាក្រក់ល្អ ផុតចាកបាបកម្ម(តាម ព្រះពុទ្ធពុំមែនជាអវតារ ព្រះវិស្ណុទេ តែពួកព្រាហ្មណ៍ ដោយបានឃើញព្រះពុទ្ធមានឥទ្ធិពល មានអនុភាពខ្លាំង ក៏បានបញ្ចូលជាអវតាព្រះវិស្ណុ)។​
# ព្រះកល្កិន (Kalkin) ជាមនុស្សសេះ គឺខ្លួនមនុស្ស ក្បាលសេះ។ក្បាលសេះ ។ អវតានេះមិនទាន់បានចាប់បដិសន្ធិលើលោកយើងទេ ព្រោះការមកដល់របស់អវតានេះ ប្រៀបដូចជាចុងបញ្ចប់នៃផែនដី។ប្រៀបដូចជាចុងបញ្ចប់នៃផែនដី ។ [[កល្កិន]]មានមុខងារជាអ្នកកាត់ទោសសភាវៈអាក្រក់ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មនិងអោយរង្វាន់ដល់សភាវៈល្អដើម្បីរៀបចំយុគមាស។ មានមុខងារជាអ្នកកាត់ទោសសភាវៈអាក្រក់ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មនិងអោយរង្វាន់ដល់សភាវៈល្អដើម្បីរៀបចំយុគមាស ។
 
== មើលផងដែរ ==
៣១៦

កំណែប្រែ