ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
# ព្រះមច្ឆា (Matsya) ជាត្រី ជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្ស អោយរួចផុត ពីទឹកជំនន់ ដែលបង្កើតឡើង ដោយយក្សឈ្មោះថាហយគ្រីវះ។
# ព្រះកុមៈ (Kurma) ជាអណ្តើក ជួយធ្វើកំណល់ភ្នំមន្ទ្រៈ អោយទេវតា និងក្រុមយក្សអាសុរា បង្វិលភ្នំ ក្នុងរឿង [[កូរសមុទ្រទឹកដោះ]] ដើម្បីយកទឹកអម្រិតជីវិតអមតៈ ។
# វារាហៈវារ៉ាហៈ (Varaha) ជាជ្រូកព្រៃ បានបំផ្លាញ [[ហិរណយក្ស]]ដែលប៉ុនប៉ងរំលាយលោក អោយទៅជាទឹកសមុទ្រ ។
# នរៈសិង្ហ (Narasinha) ជាមនុស្សសិង្ហ ក្បាលសិង្ហ ខ្លួនមនុស្ស បានបំផ្លាញយក្ស ដែលធ្វើបាបទេវតា។
# វាមនៈវ៉ាមនៈ (Vamna) ជាមនុស្សតឿ បានប្រើកលល្បិច សុំដីយក្ស ៣ជំហាន ទុកអោយមនុស្សនៅ ។
# ព្រះបរសុរាមៈ (Parachurama) ជារាមពូថៅ បានបង្រ្កាបក្សត្រ[[អរជុន]] ។
# [[ព្រះរាម]] (Rama) ក្នុងរឿង [[រាមកេរ្តិ៍]] រាមាយណៈ បង្រ្កាប[[ក្រុងរាពណ៍]]។
៣១៦

កំណែប្រែ