ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
 
== សំណើសុំជាអ្នកអភិបាល ==
ខ្ញំុបាទឈ្មោះ​​ កៅ ប៊ុនសុង(kao bun song) ដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើអោយកាន់តែប្រសើរឡើង វិគិភីឌាជាភាសារខ្មែរ សំរាប់ជាប្រយោជន៏សាធុជនដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រ​
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក