ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

===Trezoo===
សួស្ដី! ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្នុងវីគីភីឌាភាសាខ្មែរ មិនមាន administrator ដែលមានភាពសកម្មទេ។ ហេតុនេះខ្ញុំសូមស្ម័គ្រចិត្តសុំធ្វើជា administrator ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលត្រូវការ ការអនុញ្ញាតពិសេស ដូចជាលុបទំព័រដែលមិនចាំបាច់ជាដើម។ អរគុណ។ --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|Trezoo]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៣:២៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)
 
*'''Not yet''' your account is still too new. Maybe wait for two or three months and then apply. (google translate: គណនីរបស់អ្នកនៅថ្មីពេក។ ប្រហែលជាត្រូវរង់ចាំពីរឬបីខែហើយបន្ទាប់មកដាក់ពាក្យ។). --[[អ្នកប្រើប្រាស់:SHB2000|SHB2000]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:SHB2000|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង២២:៥៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)
 
==សំណើផ្ដល់ជូនរួចរាល់==

កំណែប្រែ