ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អាអ៊ូហ្គូស្ធីនូស នៃ ហុីបផូ"

(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''អាអ៊ូហ្គូស្ធីនូស នៃ ហុីបផូ''' ឬ '''លោកគ្រូអហ្គស្ទីន''' ឬ '''សន្តអូគូស្តាំង''' ជា​ទស្សនវិទូគ្រីស្តសាសនា​ដ៏​សំខាន់ ជា​ទេវវិទូ និង​ជា​ឥស្សរជនឆ្នើម​ក្នុង​ការ​...)
 
== គំនិត ==
=== ទេវវិជ្ជា ===
ការរួមចំណែក​របស់​លោក អាអ៊ូហ្គូស្ធីនូស ចំពោះ​ទេវវីជ្ជា​មាន​ច្រើន​ណាស់​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ទេវវិជ្ជា។
 
លោក​ជាអ្នាកការពារ​រឿងដំណឺងល្អ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​ជា​ព្រះគុណ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ពីក្រុមខុសឆ្គង​ជាច្រើន។
 
សៀភៅ​របស់​លោក អាអ៊ូហ្គូស្ធីនូស ដែលមានចំណងជើងថា « ''ព្រះត្រែឯកដ៏បរិសុទ្ធ'' » គឺ​ជា​ស្នាដៃ​នៅ​ក្នុង​ទេវសាស្ត្រ​ដ៏​ឆ្នើម។ នៅ​ក្នុង​ឯកសារនេះលោកបានឃើញព្រះដែលមានចែងនៅក្នុង​[[ព្រះគម្ពីរ]]​ថា​ជា​ព្រះ​ត្រែឯក ដ៏​អស់កល្ប ដ៏​មហិមា ដ៏​ឥតខ្ចោះ និង​គ្រប់លក្ខណ៌។
 
នៅ​ក្នុង​សំណេរ​របស់​លោក​ដែល​មាន​ចំណងជើង « ''ទីក្រុងរបស់ព្រះ'' » បាន​ចាក់ឫស​នៅ​ក្នុង​ជំនឿ​លើ​អធិបតេយ្យភាព​របស់​ព្រះ​និង​គូណូបការៈរបស់ព្រះអង្គ​ជា​ដើម ដែល​គេ​បាន​អះអាង​ថា​របៀប​ដែល​គ្រីស្ទបរិស័ត​មាន​ទស្សនាទាន​ចំពោះ​ព្រវត្តិសាស្ត្រ។<ref>{{Cite book|last=ជឯកមែន|first=េមស៍ ភី.|url=https://www.worldcat.org/oclc/47916248|title=ការរុករកព្រវត្តិសាស្ត្រពួកជំនុំ|date=២០១២|publisher=គ្រឺស្ទានផលិតសៀវភៅ « ប្រភបប្រាជ្ញា »|isbn=1-58134-368-X|location=ភ្នំពេញ|oclc=47916248}}</ref>
=== ទស្សនវិជ្ជា ===
ទស្សនវិជ្ជារបស់ អាអ៊ូហ្គស្ធិនូស ជា​និជ្ចកាល​បម្រើ​ឲ្ស​ទេវវិជ្ជា​របស់​លោក​ថ្វីបើ​មាន​ការពិពាក្សា​យា៉ង​ល្អ​ពី​អស្តិរូបវិជ្ជា​ជា​ពិសេស​អំពី​ពេលវេលា​និង​ឆន្ទៈសេរី​និង​សីលវិជ្ជា​ក៏​ដោយ។ ក្នុងឋានៈ​ជា​លោកអភិបាល​កាតូលិក​ម្នាក់​គាត់​បាន​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អញ្ញទិដិ្ឌ​៣​ក្រុម៖
១០៨០

កំណែប្រែ