ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
:#[[អ្នកប្រើប្រាស់:Pichnat Thong|Pichnat Thong]] ម៉ោង០៤:៤៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)
:#[[អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|Trezoo]] ម៉ោង០២:៣៩ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)
 
===Trezoo===
ខ្ញុំសុំសិទ្ធ Sysop បណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះដើម្បីកែប្រែកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធក្នុង [[Template:Welcome]] ដែលជាប់សោ។ --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|Trezoo]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៥:០៦ ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)
 
==សំណើផ្ដល់ជូនរួចរាល់==
៩២៥

កំណែប្រែ