ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

→‎Trezoo: Signed
(→‎Trezoo: Signed)
 
===[[User:Trezoo|Trezoo]]===
ខ្ញុំសុំស្នើសុំសិទ្ធិ adminship ព្រោះក្នុងវិគីភីឌាខ្មែរគ្មាន administrators ប្រចាំការ។ --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|Trezoo]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៦:៣០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)
==== (+) គាំទ្រ ====
==== (-) ជំទាស់ ====
១០១៣

កំណែប្រែ