ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កោះរ៉ុង"

(មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 251732 ដោយ​ 36.37.149.105 (ការពិភាក្សា​) ព្រោះវាជាការបំផ្លិចបំផ្លាញអត្ថបទ)
ស្លាក: មិនធ្វើវិញ កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
[[Category:ខេត្តព្រះសីហនុ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:កោះនៅកម្ពុជា|រ៉ុង]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:កោះនៅក្រុងព្រះសីហនុ]]
៩៥៩

កំណែប្រែ