ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

(បញ្ចូលមកវិញផ្នែក «ការណែនាំ»; sign user: Kao bun song ប្តូរទៅសំណើកំពុងពិចារណា ព្រោះយូរពេលហើយ)
ហេតុនេះសូមលោកទទួលពិនិត្យនឹងសំរេចតាមការគួរ សូមទទួលនូវការគោរពកោតសសើរការបង្កើតវិគិភីឌានេះពីខ្ញុំ​
--[[user:Kao bun song|Kao bun song]] 17:46, October 21, 2020(UTC)
 
===[[User:Trezoo|Trezoo]]===
ខ្ញុំសុំស្នើសុំសិទ្ធិ adminship ព្រោះក្នុងវិគីភីឌាខ្មែរគ្មាន administrators ប្រចាំការ។ --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|Trezoo]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៦:៣០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)
==== (+) គាំទ្រ ====
==== (-) ជំទាស់ ====
==== ( ) អព្យាក្រឹត្យ ====
 
==សំណើផ្ដល់ជូនរួចរាល់==
៩២៧

កំណែប្រែ