ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រាសាទផ្លាំង"

(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ ប្រាសាទផ្លាំងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរស្ទឹង...)
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
 
 
ប្រាសាទផ្លាំងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរស្ទឹងផ្លាំង និងសាសារៀនប្រាសាទ ស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃជ្រូក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប។ ប្រាសាទនេះមានតួប៉មចំនួនមួយ និងហោត្រៃចំនួនមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញជាថ្មបាយក្រៀម។ នៅក្នុងប្រាសាទមានសិលាចារឹកលេខK.៤៥២ ចុះកាលបរិច្ឆេទឆ្នាំ៩៨៨នៃគ.ស
== ឯកសារយោង ==
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រាសាទខ្មែរ|ផ្លាំង]]
៣៣២៩

កំណែប្រែ