ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អាស៊ែបៃសង់"

កំណែប្រអប់ព័ត៌មាន
No edit summary
(កំណែប្រអប់ព័ត៌មាន)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
{{ប្រអប់ព័ត៌មាន ប្រទេស
{{Infobox Country
|native_name = {{nobold|''Azərbaycan Respublikası'' {{small|([[ភាសាអាស៊ែបៃសង់]])}}}}
|native_name=''អាហ្សែបៃខេន រីផាប្លីកាស៊ី''
|conventional_long_name =សាធារណៈរដ្ឋ អាស៊ែបៃហ្សង់សាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃសង់
|common_name = អាស៊ែបៃហ្សង់អាស៊ែបៃសង់
|national_anthem = ''[[ចម្រៀងជាតិអាស៊ែបៃសង់|Azərbaycan marşı]]''<small><br />(ដំណើរប្រទេសអាស៊ែបៃសង់)</small><br/>{{center|[[File:Azərbaycan marşı instrumental.ogg]]}}
|national_motto = <!-- The Republic of Azerbaijan has NO official, constitutionally fixed motto, please do not insert Odlar Yurdu or something else -->
|national_anthem = ''[[National Anthem of Azerbaijan|Azərbaycan marşı]]''<small><br />({{lang-en|March of Azerbaijan}})</small>
|image_flag = Flag of Azerbaijan.svg
|image_coat = Coat of arms of Azerbaijan.svg
|symbol_type = Emblemវរលញ្ឆករជាតិ
|image_map = Azerbaijan on the globe (Afro-Eurasia centered) (zoomed).svg
|image_map = Europe_location_AZE.png
|map_caption = ទីតាំងប្រទេសអាស៊ែបៃសង់ (ក្រហម) នៅលើភូគោល
| map_caption = {{map caption|location_color=green|region=[[Europe]]|region_color=dark grey|legend=Europe location AZE.png}}
|capital_type = រដ្ឋធានី
|capital = [[បាគូរ]]
|capital = [[បាគូ]]
|latd=40 |latm=25 |latNS=N |longd=49 |longm=50 |longEW=E
|coordinates = {{coord|40|23|43|N|49|52|56|E|type:city}}
|largest_city = ទីក្រុងធំ
|largest_city = capital
|official_languages = [[ភាសាផ្លូវករ|អាស៊ែបៃហ្សង់]]
|official_languages = [[ភាសាអាស៊ែបៃសង់]]<ref>{{cite web |title=(អង់គ្លេស) រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃសង់ |url=http://ask.org.az/wp-content/uploads/2019/10/Konstitusiya_ENG.pdf |website=ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃសង់ |publisher=គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃសង់ |access-date=13 វិច្ឆិកា 2021}}</ref>
|government_type = [[នាយករដ្ឋមន្ត្រី]]
|ethnic_groups = {{Unbulleted list |៩១.៦% [[ជនជាតិអាស៊ែបៃសង់|អាស៊ែបៃសង់]] |២.០% [[ជនជាតិតាលីស្ស៍|តាលីស្ស៍]]|២.០% [[ជនជាតិលេសគៀន|លេសគៀន]]|១.៤% [[ជនជាតិអាមេនី|អាមេនី]]|១.៣% [[ជនជាតិរុស្ស៊ី|រុស្ស៊ី]]|item3_style=padding-top:0.2em;line-height:1.2em|២.៤% ជនជាតិផ្សេងៗទៀត}}
|leader_title1 = [[President of Azerbaijan|President]]
|ethnic_groups_year = ២០១៩<ref name="auto">[https://web.archive.org/web/20131110034957/http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/az/AP_/AZ_1.shtml The State Statistical Committee of the Azerbaijan Republic, The ethnic composition of the population according to the 2009 census.] azstat.org</ref>
|leader_name1 = [[ល្ហាំ អាឡីវេវ]]
|religion = {{unbulleted list| ៩៦.៩% [[ឥស្លាមសាសនានៅអាស៊ែបៃសង់|ឥស្លាមសាសនា]]|៣.០% [[គ្រិស្តសាសនានៅអាស៊ែបៃសង់|គ្រិស្តសាសនា]]|០.១% សាសនាដទៃទៀត<ref>{{cite web |url= https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/azerbaijan/ |title=Central Intelligence Agency|author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |date= 13 February 2020|work=The World Factbook|publisher=Central Intelligence Agency|access-date=13 វិច្ឆិកា 2021}}</ref>}}
|leader_title2 = [[Prime Minister of Azerbaijan|Prime Minister]]
|government_type = [[រដ្ឋឯកភូត]] [[សាធារណរដ្ឋ|សាធារណរដ្ឋអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ]]ប្រកាន់[[ប្រព័ន្ធពាក់កណ្តាលប្រធានាធិបតីនិយម]]
|leader_name2 = [[Artur Rasizade]]
|leader_title1 = [[ប្រធានាធិបតីអាស៊ែបៃសង់|ប្រធានាធិបតី]]
|sovereignty_type = [[History of Azerbaijan|Formation and independence]]
|leader_name1 = [[អ៊ីឡាំ អាលីយែវ]]
|established_event1 = [[Atabegs of Azerbaijan]]
|leader_title2 = [[នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ែបៃសង់|នាយករដ្ឋមន្ត្រី]]
|established_date1 = <br />1135
|leader_name2 = [[អាលី អាសាដូវ]]
|established_event2 = [[Azerbaijan Democratic Republic]] established
|leader_title3 = [[អនុប្រធានាធិបតីអាស៊ែបៃសង់|អនុប្រធានាធិបតី]]
|established_date2 = <br />May 28, 1918
|leader_name3 = [[មេរីបង់ អាលីយេវ៉ា]]
|established_event3 = [[Azerbaijan Soviet Socialist Republic]]
|leader_title4 = [[រដ្ឋសភា (អាស៊ែបៃសង់)|ប្រធានរដ្ឋសភា]]
|established_date3 = <br />April 28, 1920
|leader_name4 = [[សាហ៊ីបា ហ្កាហ្វារ៉ូវ៉ា]]
|established_event4 = Independence<br />from the [[Soviet Union]]<div align="right">Declared<br />Completed</div>
|legislature = [[រដ្ឋសភា (អាស៊ែបៃសង់)|រដ្ឋសភា]]
|established_date4 = <br /><br />August 30, 1990<br />October 18, 1991
|sovereignty_type = [[ប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ែបៃសង់|និម្មិតកម្ម]]
|area_km2 = 86600
|established_event1 = [[សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ែបៃសង់|សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ]]
|area_sq_mi = 33436 <!--Do not remove [[WP:MOSNUM]]-->
|established_date1 = ២៨ ឧសភា ១៩១៨
|area_rank = 113th
|established_event2 = [[សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតអាស៊ែបៃសង់|សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត]]
|area_magnitude = 1 E9
|established_date2 = ២៨ មេសា ១៩២០
|percent_water = 1.6%
|established_event3 = ទទួលឯករាជ្យពី[[សហភាពសូវៀត]]
|population_estimate = 9,164,600<ref name="nine1">[http://www.azstat.org/press_reliz.php?id=996 ''The International Population Day'', The demographic situation in Azerbaijan, The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 11 July 2011]</ref><ref name="census">[http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/AP_/1_5.xls Censuses of Republic of Azerbaijan 1979, 1989, 1999, 2009]</ref>
|established_date3 = ៣០ សីហា ១៩៩១ (ប្រកាស)<br/>១៨ តុលា ១៩៩១ (ឯករាជ្យ)<br/>២៥ ធ្នូ ១៩៩១ (ឯករាជ្យពេលលេញ)
|population_estimate_year = 2011
|established_event4 = [[កិច្ចព្រមព្រៀងអាល់ម៉ាអាតា|ទទួលជាសមាជិកសហគមន៍នៃរដ្ឋឯករាជ្យ]]
|population_estimate_rank = 89th
|established_date4 = ២១ ធ្នូ ១៩៩១
|population_census = 7,953,438<ref name=census/>
|established_event5 = ចូលជាសមាជិក[[អង្គការសហប្រជាជាតិ]]
|population_census_year = 1999
|established_date5 = ២ មីនា ១៩៩២
|population_density_km2 = 106
|established_event = អនុម័ត[[រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ែបៃសង់|រដ្ឋធម្មនុញ្ញ]]
|population_density_sq_mi = 264.1 <!--Do not remove [[WP:MOSNUM]]-->
|established_date = ១២ វិច្ឆិកា ១៩៩៥
|population_density_rank = 104th
|area_size = 1 E7
|GDP_PPP_year = 2011
|area_km2 = ៨៦,៦០០
|GDP_PPP = $94.318 billion<ref name=imf2>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=912&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=45&pr.y=0 |title=Azerbaijan:Report for Selected Countries and Subjects|publisher=International Monetary Fund|accessdate=April 12, 2011}}</ref>
|area_rank = ទី១១២
|percent_water = ១.៦
|population_estimate = ១០,១៣០,១០០<ref>{{cite web |url=https://oxu.az/society/495259 |website=oxu.az |title= Azərbaycan əhalisinin sayı artıb - RƏSMİ
|date=19 May 2021 |access-date=13 វិច្ឆិកា 2021}}</ref>
|population_estimate_year = ២០២១
|population_estimate_rank = ទី៩០
|population_density_km2 = ១១៥
|population_density_rank = ទី៩៩
|GDP_PPP_year = ២០១៩
|GDP_PPP = $១៨៩.០៥០ ពាន់លាន<ref name="World Economic Outlook">{{cite web|title=Report for Selected Countries and Subjects|url=https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=53&pr.y=6&sy=2019&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=912&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=|website=imf.org|publisher=មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ|date= April 2019|access-date=13 វិច្ឆិកា 2021}}</ref>
|GDP_PPP_rank =
|GDP_PPP_per_capita = $10១៨,340៧៩៣<ref name=imf2"World Economic Outlook"/>
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|GDP_nominal = $72៤៥.189២៨៤ billionពាន់លាន<ref name=imf2"World Economic Outlook"/>
|GDP_nominal_rank =
|GDP_nominal_year = 2011២០១៩
|GDP_nominal_per_capita = $7,914៤៩៨<ref name=imf2"World Economic Outlook"/>
|GDP_nominal_per_capita_rank =
|Gini = 33.7<!--អនុញ្ញាតតែលេខឡាតាំងប៉ុណ្ណោះ-->
|Gini = 36.5
|Gini_year = 2006២០០៨
|Gini_change = increase <!--increase/decrease/steady-->
|Gini_rank = 58th
|Gini_ref = <ref name="wb-gini">{{cite web |url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/gini-index-coefficient-distribution-of-family-income/country-comparison/ |title=Gini Index coefficient |publisher=CIA World Factbook |access-date=13 វិច្ឆិកា 2021}}</ref>
|HDI_year = 2007
|Gini_rank =
|HDI = {{increase}} 0.787
|HDI_year = ២០១៩
|HDI_rank = 86th
|HDI = 0.756
|HDI_category = <span style="color:#fc0;">medium</span>
|HDI_change = increase <!--increase/decrease/steady-->
|currency = [[Manat (Azerbaijan)|Manat]]
|HDI_ref = <ref name="UNHDR">{{cite book|title=Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene|date=15 December 2020|publisher=United Nations Development Programme|isbn=978-92-1-126442-5|pages=343–346|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf|access-date=13 វិច្ឆិកា 2021}}</ref>
|HDI_rank = ទី៨៨
|currency = [[ម៉ាណាត់អាស៊ែបៃសង់|ម៉ាណាត់]] (₼)
|currency_code = AZN
|time_zone = {{tz[[ម៉ោងអាស៊ែបៃសង់|AZT}}]]
|utc_offset= +៤
|utc_offset_DST= +5
|drives_on = ស្តាំ
|demonym = Azerbaijani
|drives_on = [[Right- and left-hand traffic|right]]
|cctld = [[.az]]
|calling_code = [[Telephone numbers in Azerbaijanលេខទូរស័ព្ទនៅអាស៊ែបៃសង់|994+៩៩៤]]
|footnotes =
}}
'''ប្រទេសអាស៊ែបៃសង់''' ឬអាចសរសេរបានថា '''អាស៊ែបៃហ្សង់''' ([[ភាសាអាស៊ែបៃសង់]]៖ Azərbaycan), មានឈ្មោះជាផ្លូវការថា '''សាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃសង់''' គឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅចំកណ្តាលរវាងតំបន់[[អឺរ៉ុបខាងកើត]]និងតំបន[[អាស៊ីខាងលិច]]។ ប្រទេសនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់និង[[សមុទ្រ កាសព្យែន|សមុទ្រកាសព្យែន]]នៅទិសខាងកើត ប្រទេស[[រុស្ស៊ី]]នៅទិសខាងជើង [[ចចជី]]នៅទិសពាយព្យ ប្រទេស[[អាមេនី]]និង[[តួកគី]]នៅទិសខាងលិច និងប្រទេស[[អ៊ីរ៉ង់]]នៅទិសខាងត្បូង។ ទីក្រុង[[បាគូ]]គឺជារដ្ឋធានីនិងត្រូវជាទីក្រុងធំបំផុតក្នុងប្រទេស។
 
'''ប្រទេសអាស៊ែបៃហ្សង់''' (ការបញ្ចេញសំលេង [[អាស៊ែបៃហ្សង់]] [[អាស៊ែបៃហ្សង់នី]]: [[អាហ្សែបាយខែន]]) ជាធម្មតាសាធារណៈរដ្ឋអាស៊ែបៃហ្សង់ ([[អាស៊ែបៃហ្សង់នី]]: អាហ្សែបៃខែន [[រីផាប់ប្លីកាស៊ី]]) គឺជាប្រទេសមួយ នៅក្នុង [[ខសកាស៊ូស]] ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ អ៊ីរ៉ាសស៊ៀរ។ ប្រទេសនេះមានសណ្ឋានជាផ្លូវក្រឡែងកែងមួយ ដែលមានព្រុំប្រទល់ ខាងកើតជាប់និង[[ទ្វីបអឺរ៉ុប]] ខាងលិចជាប់និង [[អាស៊ី]] វាគឺជាត្រូវបានរសាត់ដោយសារ[[សមុទ្រកាស្ពែន]] ទៅប៉ែកខាងកើត ចំនែក ប្រទេស [[រ៉ូស៊ី]] ទៅខាងប៉ែកខាងជើង [[ប្រទេសចចចា]]ទៅទិសខាងជើងនិង ខាងលិច [[ប្រទេសអាមេនី]]ទៅទិសខាងលិច ហើយ [[ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់]]ទៅទិសខាងត្បូង។ មិនបានរាប់បញ្ចូលនូវ [[ណាឃីចេវ៉ាន់]] Nakhichevan ដែលបានរសាត់ជិតប្រទេស អាមេនីទៅភាគខាងជើង និង ខាងលិច [[ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់]] ទៅទិសខាងត្បូង និង ខាងលិច នៅខណៈដែលមានព្រុំប្រទល់ជាប់ និង[[ប្រទេសទួរគី]] រសាត់ទៅទិស ខាងជើងភាគខាងលិច។ នីតិភាពរបស់ [[ប្រជាជនអាមេនី]] នៅក្នុងសាសនា [[ណាហ្គូរ៉ូ-ការាបាក]] Nagorno-Karabakh នៅប៉ែកខាងត្បូង និង ខាងលិច នៃ[[ប្រទេសអាស៊ែបៃហ្សង់]] ដែលបានប្រកាសយកឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងពី [[ប្រទេសអាស៊ែបៃហ្សង់]] នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ ប៉ុន្តែ វាមិនបានទទួលនូវការបញ្ជាក់ពីសំណាក់ [[ប្រជាជាតិ]]ណាមួយឡើយ ហើយវាស្ថិតនៅក្រោម ការពិនិត្យរបស់ [[ឌី-ជូរ]] de-jureដែលជាផ្នែកមួយរបស់ [[ប្រទេសអាស៊ែបៃហ្សង់]]។
<references/>
 
==ឯកសារយោង==
{{reflist}}
{{ទំព័រគំរូ:ប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ី}}
 
{{Stub}}
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អឺរ៉ុប]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អាស៊ែបៃសង់| ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសនៅអាស៊ី]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសនៅអឺរ៉ុប]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើត]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសអាស៊ីខាងលិច]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសគ្មានព្រំដែនជាប់សមុទ្រ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រដ្ឋសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាតួកស៊ីគ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សាធារណរដ្ឋ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រដ្ឋសមាជិកនៃសហគមន៍នៃរដ្ឋឯករាជ្យ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រដ្ឋសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការឥស្លាម]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសឆ្លងទ្វីប]]
២២៥៣

កំណែប្រែ