ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប៉ាពួនូវែលគីនេ"

ប្រអប់ព័ត៌មាន
(Rewrite)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
(ប្រអប់ព័ត៌មាន)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
{{Cleanup-rewrite}}
{{ប្រអប់ព័ត៌មាន ប្រទេស
'''ប្រទេសប៉ាពួនូវែលគីនេ'''ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា [[រដ្ឋឯករាជ្យ ប៉ាពួញូហ្គីណេ]] មានរដ្ឋធានី [[ព័រម៉ូរេសប៊ី]] មានផ្ទៃដីសរុប ៤៦២ ៨៤០ km<sup>2</sup> ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីប [[អូសេអានី]] មាន ភាសាផ្លូវការគឺ [[ថុកពីសុីន]]និង [[អង់គ្លេស]]និងមានប្រជាជន ៥ លាននាក់ ប្រទេសនេះ ស្ថិតនៅ ក្នុងទ្វីប [[អូសេអានី]]ប៉ាពួញូហ្គីណេគឺជាប្រទេស មួយដែលមានវប្បធម៌ចំរុះបំផុតនៅលើពិភពលោក និងសំបូរគ្រាម ភាសាចំនួន២៤៨ភាសា ប៉ាពួញូហ្គីណេទទួល បានឯករាជ្យពី [[អូស្ត្រាលី]]កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧៥ប៉ាពួញូហ្គីណេមានព្រំំំំំប្រទល់ជាប់និងឥណ្ឌូនេសុី ផ្នែកខាងលិច [[ប៉ាពួ]][[តំបន់]]ផ្នែ[[ឥណ្ឌូនេស៊ី]]រីឯផ្នែកខាងកើតនិងខាងជើងជាប់និង [[មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក]] ខាងត្បូងជាប់និង [[អូស្ត្រាលី]]។ [[ប៉ាពួញ៉ូហ្គីណេ]]
| conventional_long_name = រដ្ឋឯករាជ្យប៉ាពួនូវែលគីនេ
| native_name = {{nobold|Independen Stet bilong Papua Niugini {{small|([[ភាសាតុកពីស៊ីន]])}}<br/>Independen Stet bilong Papua Niu Gini {{small|([[ភាសាហ៊ីរីម៉ូទូ]])}}}}
| common_name = Papua New Guinea
| image_flag = Flag of Papua New Guinea.svg
| image_symbol = National emblem of Papua New Guinea.svg
| symbol_type = [[វរលញ្ឆករប៉ាពួនូវែលគីនេ|វរលញ្ឆករជាតិ]]
| symbol_width = 125px
| national_motto = ‘[[ឯកភាពក្នុងភាពចម្រុះ]]’
| national_anthem = "''[[ងើបឡើង ឱកូនៗទាំងអស់|O Arise, All Your Sons]]''"<br/>("ងើបឡើង ឱកូនៗទាំងអស់")<div style="padding-top:0.5em;" class="center">[[File:O Arise, All You Sons (instrumental).ogg]]</div>
| royal_anthem = "[[ព្រះជាម្ចាស់ជួយព្រះមហាក្សត្រយានី]]"<ref>{{cite book |last1=Webb |first1=Michael |title=Lokal Musik: Lingua Franca Song and Identity in Papua New Guinea |date=1993 |publisher=Cultural Studies Division, National Research Institute |isbn=978-9980-68-019-8 |page=37 |url=https://books.google.com/books?id=W6afAAAAMAAJ&q=%22god+save+the+queen%22 |language=en}}</ref><div class="center" style="margin-top:0.4em;">[[File:United States Navy Band - God Save the Queen.ogg]]</div>
| image_map = Papua New Guinea on the globe (Southeast Asia centered).svg
| map_caption = ទីតាំងប្រទេសប៉ាពួនូវែលគីនេ (ក្រហម) នៅលើភូគោល
| official_languages = {{unbulleted list
|[[ភាសាអង់គ្លេស]]
|[[ភាសាហ៊ីរីម៉ូទូ]]
|[[ភាសាសញ្ញាប៉ាពួនូវែលគីនេ]]
|[[ភាសាតុកពីស៊ីន]]
}}
| languages2_type = ភាសាក្នុងស្រុក
| languages2 = [[ភាសានៃប៉ាពួនូវែលគីនេ|៨៥១ ភាសា]]
| ethnic_groups = [[ជនជាតិដើមនៃនូវែលគីនេ|ប៉ាពួ]]
| religion = {{unbulleted list
|៩៥.៥% [[គ្រិស្តសាសនា]]
|—៦៤.៣% [[លទ្ធិប្រូតេស្តង់]]
|—២៦.០% [[ព្រះសហគមន៍កាតូលិក|លទ្ធិកាតូលិក]]
|—៥.២% និកាយផ្សេងៗទៀត
|៣.១% មិនបញ្ជាក់
|១.៤% [[សាសនានៅប៉ាពួនូវែលគីនេ|សាសនាផ្សេងៗទៀត]] ឬគ្មានជំនឿសាសនា
}}
| religion_year = ២០១១
| religion_ref = <ref>{{cite web |last1=Koloma. Kele |first1=Roko. Hajily |title=PAPUA NEW GUINEA 2011 NATIONAL REPORT-NATIONAL STATISTICAL OFFICE |url=http://sdd.spc.int/en/resources/document-library?view=preview&format=raw&fileId=218 |website=sdd.spc.int}}</ref>
| capital_type = រាជធានី
| capital = [[ព័រម៉ូរែសប៊ី]]
| coordinates = {{Coord|09|28|44|S|147|08|58|E|type:city}}
| largest_city = capital
| government_type = [[រាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ]] អាស្រ័យ[[ប្រព័ន្ធសភា|សភា]][[រដ្ឋឯកភូត|ឯកភូត]]
| leader_title1 = [[ព្រះមហាក្សត្រប៉ាពួនូវែលគីនេ|ព្រះមហាត្រិយានី]]
| leader_name1 = [[សម្តេចព្រះរាជិនីនាថអេលីហ្សាបិតទី ២ នៃសហរាជាណាចក្រ|អេលីហ្សាប៊ែតទី២]]
| leader_title2 = [[អគ្គទេសាភិបាលប៉ាពួនូវែលគីនេ|អគ្គទេសាភិបាល]]
| leader_name2 = [[បប ដាដាយ]]
| leader_title3 = [[នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាពួនូវែលគីនេ|នាយករដ្ឋមន្ត្រី]]
| leader_name3 = [[ជេមស៍ ម៉ារ៉ាពេ]]
| legislature = [[សភាជាតិប៉ាពួនូវែលគីនេ|សភាជាតិ]]
| sovereignty_type = ទទួលឯករាជ្យពី
| sovereignty_note = [[អូស្ត្រាលី]]
| established_event1 = [[សេចក្តីសម្រេចប៉ាពួនូវែលគីនេឆ្នាំ១៩៤៩]]
| established_date1 = ១ កក្កដា ១៩៤៩
| established_event2 = [[សេចក្តីសម្រេចឯករាជ្យភាពប៉ាពួនូវែលគីនេឆ្នាំ១៩៧៥|ប្រកាស និងទទួលស្គាល់]]
| established_date2 = ១៦ កញ្ញា ១៩៧៥
| area_rank = ទី៥៤
| area_size = 1 E7
| area_km2 = ៤៦២,៨៤០
| percent_water = ២
| population_estimate = {{IncreaseNeutral}} ៨,៩៣៥,០០០
| population_estimate_year = ២០២០
| population_estimate_rank = ទី៩៨
| population_census = ៧,២៧៥,៣២៤<ref>{{Cite web |url=https://www.nso.gov.pg/index.php/document-library?view=download&fileId=65 |title=Archived copy |access-date=19 វិច្ឆិកា 2021 |archive-date=6 កញ្ញា 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150906090745/https://www.nso.gov.pg/index.php/document-library?view=download&fileId=65 |url-status=dead }}</ref>
| population_census_year = ២០១១
| population_density_km2 = ១៥
| population_density_rank = ទី២០១
| GDP_PPP_year = ២០១៩
| GDP_PPP = $៣២.៣៨២ ពាន់លាន<ref name="imf2">{{cite web |url=https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=41&pr.y=13&sy=2015&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=853&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= |title=World Economic Outlook Database, October 2018|publisher=[[មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ]] |website=IMF.org |access-date=19 វិច្ឆិកា 2021}}</ref>
| GDP_PPP_rank = ទី១២៤
| GDP_PPP_per_capita = $៣,៧៦៤<ref name="imf2" />
| GDP_PPP_per_capita_rank =
| GDP_nominal = $២១.៥៤៣ ពាន់លាន<ref name="imf2" />
| GDP_nominal_rank = ទី១១០
| GDP_nominal_year = ២០១៩
| GDP_nominal_per_capita = $២,៥០៤<ref name="imf2" />
| GDP_nominal_per_capita_rank =
| Gini_year = ២០០៩
| Gini_change = <!--increase/derease/steady-->
| Gini = 41.9 <!--អនុញ្ញាតតែលេខឡាតាំងប៉ុណ្ណោះ-->
| Gini_ref = <ref name="gini">{{cite web |url=https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=PG |title=GINI index (World Bank estimate) |publisher=[[ធនាគារពិភពលោក]] |website=data.worldbank.org |access-date=19 វិច្ឆិកា 2021}}</ref>
| Gini_rank =
| HDI_year = ២០១៩
| HDI_change = increase<!--increase/derease/steady-->
| HDI = 0.555 <!--អនុញ្ញាតតែលេខឡាតាំងប៉ុណ្ណោះ-->
| HDI_ref = <ref name="HDI">{{cite book|title=Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene|date=15 December 2020|publisher=United Nations Development Programme|isbn=978-92-1-126442-5|pages=343–346|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf|access-date=19 វិច្ឆិកា 2021}}</ref>
| HDI_rank = ទី១៥៥
| currency = [[គីណាប៉ាពួនូវែលគីនេ|គីណា]]
| currency_code = PGK
| time_zone = [[ម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើត|AEST]]
| utc_offset = +១០, +១១
| time_zone_DST =
| utc_offset_DST =
| drives_on = ឆ្វេង
| cctld = [[.pg]]
| calling_code = [[លេខទូរស័ព្ទនៅប៉ាពួនូវែលគីនេ|+៦៧៥]]
}}
'''ប្រទេសប៉ាពួនូវែលគីនេ''' ([[ភាសាតុកពីស៊ីន]]៖ ''Papua Niugini'', [[ភាសាហ៊ីរីម៉ូទូ]]៖ ''Papua Niu Gini''), មានឈ្មោះជាផ្លូវការថា '''រដ្ឋឯករាជ្យប៉ាពួនូវែលគីនេ''' គឺជា​ប្រទេស​មួយ​ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីប[[​អូសេអានី]] ដែល​មានទឹកដីគ្របដណ្តប់លើ​ផ្នែក​ខាង​កើត​នៃ​កោះ[[នូវែលគីនេ]] និង​នៅលើកោះមួយចំនួននៃ[[មេឡាណេស៊ី]] (ពោលគឺតំបន់​មួយ​នៅភាគនិរតី[[មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក]] និងភាគ​ខាង​ជើង​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី)។ វាមានរាជធានីឈ្មោះ[[ព័រម៉ូរែសប៊ី]]ស្ថិតនៅឯឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍។ វាគឺជាប្រទេសកោះធំជាងគេទីបីនៅលើពិភពលោកដែលមានផ្ទៃដី ៤៦២,៨៤០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។
 
ភាសាផ្លូវការរបស់ប្រទេសនេះគឺ[[ភាសាតុកពីសុីន]] [[ភាសាហ៊ីរីម៉ូទូ|ហ៊ីរីម៉ូទូ]] [[ភាសាសញ្ញាប៉ាពួនូវែលគីនេ|ភាសាសញ្ញា]] និង[[ភាសាអង់គ្លេស]] ហើយវាមានប្រជាជនចំនួន ៨ លាននាក់។ ប៉ាពួញូនូវែលគីនេគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះបំផុតនៅលើពិភពលោក និងសំបូរគ្រាមភាសាចំនួន ២៤៨ ភាសា។ ប៉ាពួនូវែលគីនេបានទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេស [[អូស្ត្រាលី]]នៅពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧៥។
== ប្រវត្តិ ==
 
== ប្រវត្តិសាស្ត្រ==
{{Main|ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ាពួនូវែលគីនេ}}
{{ផ្នែកទទេ}}
 
== ភូមិសាស្ត្រ ==
{{Main|ភូមិសាស្ត្រប៉ាពួនូវែលគីនេ}}
{{ផ្នែកទទេ}}
 
== សេដ្ឋកិច្ច ==
{{Main|សេដ្ឋកិច្ចប៉ាពួនូវែលគីនេ}}
{{ផ្នែកទទេ}}
 
== មើលផងដែរ ==
*[[នូវែលគីនេខាងលិច]]
*[[អូសេអានី]]
*[[ជម្លោះប៉ាពួ]]
 
==ឯកសារយោង==
{{reflist}}
 
{{stub}}
== អត្ថបទផ្សេងទៀត ==
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប៉ាពួនូវែលគីនេ| ]]
[[ដាណាង]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសនៅអូស្ត្រាឡាស៊ី]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសនៅមេឡាណេស៊ី]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសដីកោះ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នូវែលគីនេ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសនៅអូសេអានី]]
២៣២៣

កំណែប្រែ