ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឡាវ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឡាវឬសង្គ្រាមស៊ីវិលឡាវ''' ពីឆ្នាំ1959-1975 គឺជា សង្រ្គាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងកុម្មុយនីស្ត ប៉ៈថេតឡាវ (រួមទាំងសហ...)
ស្លាក: កែប្រែតាមគំហើញ កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
 
No edit summary
{{Rough translation|អង់គ្លេស}}'''សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឡាវឬសង្គ្រាមស៊ីវិលឡាវ''' ពីឆ្នាំ1959-1975 គឺជា សង្រ្គាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងកុម្មុយនីស្ត [[ប៉ៈថេតឡាវ]] (រួមទាំងសហការជាច្រើន របស់វៀតណាមខាងជើង របស់ ឡាវ ពូជពង្ស) និង រាជរដ្ឋាភិបាលឡាវ ពីថ្ងៃទី 23 ខែឧសភាឆ្នាំ 1959 ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ 1975 នេះចំនួន 2 ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយ ការ សង្គ្រាមកម្ពុជាស៊ីវិល និង សង្គ្រាមវៀតណាម ដោយមានភាគីទាំងពីរទទួលបានការគាំទ្រពីខាងក្រៅធ្ងន់នៅក្នុង សង្គ្រាមប្រូកស៊ី រវាងសាកល ង្រ្គាមត្រជាក់ ប្រទេសមហាអំណាច។ វាត្រូវបានគេហៅថា '''សង្រ្គាមសម្ងាត់''' ក្នុងចំណោម មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពពិសេសរបស់ CIA អាមេរិក និង ម៉ុងនិងអតីតយុទ្ធជន Mien នៃជម្លោះ។<ref>ដក់ស្រង់ពីសារព័ត៌មានវីគីភីឌាភាសាអង់គ្លេស</ref>
៤៨៤៣

កំណែប្រែ