ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឈូងសមុទ្រថៃ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{Infobox សមុទ្រ
| ឈ្មោះ = ឈូងសមុទ្រថៃ
| ផែនទី = [[Image:Gulf of Thailand.svg|250px|ឈូងសមុទ្រថៃ]]
| ពណ៌នា =
| ផ្ទៃទឹក = ៣២០ ០០០
| អនុតំបន់គោក =
| អនុតំបន់ទឹក =
}}[
 
'''ឈូងសមុទ្រថៃ''' ជាប់ព្រំដែនទឹក តែមិនមែនជាផ្នែកនៃ[[សមុទ្រចិនខាងត្បូង]]ទេ។ ឈូងសមុទ្រនេះជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេស[[ថៃ]] [[កម្ពុជា]] និង [[វៀតណាម]]។ ឈូងសមុទ្រនេះមានផ្ទៃប្រហែល ៣២០ ០០០ គ.ម<sup>២</sup>។