ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:ផ្ទុកឯកសារឡើង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
ឯកសារដែលអ្នកចង់ផ្ទុកឡើងយកមកពីទីណា?
* [{{fullurl:Special:Upload|-ownwork&wpUploadDescription={{Information%0A|ការពិពណ៌នា=%0A|ប្រភព=I%20created%20this%20work%20entirely%20by%20myself.ខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់%0A|កាលបរិច្ឆេទ=%0A|អ្នកបង្កើត=%7E%7E%7E%0A|កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត=%0A}}}} បង្កើតដោយខ្លួនឯង]។ ខ្ញុំជាអ្នកបានបង្កើតវា ខ្ញុំជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់​ដោយមិនប្រើប្រាស់ការងារ​របស់នរណាម្នាក់ទេ។
* [{{fullurl:Special:Upload|-withpermission&wpUploadDescription={{Information%0A|ការពិពណ៌នា=%0A|ប្រភព=%0A|កាលបរិច្ឆេទ=%0A|អ្នកបង្កើត=%0A|ការអនុញ្ញាត=%0A|កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត=%0A}}}} វាជាការងាររបស់អ្នកដ៏ទៃ​ដែលបានផ្តល់ការអនុញ្ញាត​អោយប្រើប្រាស់នៅលើវិគីភីឌា ឬវាការងារស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាបណ្ណដោយឥតគិតថ្លៃ]
* យកមកពីវិបសាយ [[វិគីភីឌា:ផ្ទុកឯកសារឡើង/Flickr|Flickr]]។
៩៤៦៩

កំណែប្រែ