ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ណាប៉ូលេអុងទី៣"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[រូបភាព:Napoleon3.PNG|thumb|right|200px|រូបគំនូរ ណាប៉ូលេអុងទី៣]]
'''ណាប៉ូលេអុងទី៣''' ឬ '''ល្វីណាប៉ូលេអុងបូណាប៉ាត''' (ឈ្មោះពេញ ស្សាល ល្វី ណាប៉ូលេអុង បូណាប៉ាត) កើតនៅថ្ងៃទី ២០ មេសា ១៨០៨ និងមរណៈភាពថ្ងៃទី៩និង​ទទួលមរណៈភាព នៅ​ថ្ងៃទី​០៩ មករា ១៨៧៣។១៨៧៣​។ ណាប៉ូលេអុងទី៣ ជាប្រធានាធិបតីទី១របស់សាធារណរដ្ឋជា​ប្រធានាធិបតីទី១​របស់​សាធារណរដ្ឋ[[បារាំង]] និងជាអធិរាជតែមួយគត់របស់ចក្រភពបារាំង។និង​ជា​អធិរាជ​តែមួយគត់​របស់​[[ចក្រភពបារាំងទី២]]​។ គាត់មានឋានៈពិសេស២ផ្សេងគ្នាគាត់​មាន​ឋានៈ​ពិសេស​២​ផ្សេងគ្នា មួយជាប្រធានាធិបតីគ្មានអំនាចដំបូងគេមួយ​ជា​ប្រធានាធិបតី​គ្មានអំណាចដំបូងគេ និង មួយទៀតជាស្ដេចចុងក្រោយគេរបស់បារាំង។មួយទៀត​ជា​ស្ដេច​ចុងក្រោយគេ​របស់​[[បារាំង]]​។
 
[[af:Napoleon III]]
៩០៩

កំណែប្រែ