ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បុព្វបទនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
| [[យ៉ុកតូ]]
|-
|}
:'''ចំនាំ'''៖
* [[គីឡូក្រាម]]ជាខ្នាតអន្តរជាតិតែមួយគត់ដែល​មានប្រើបុព្វបទ។ ហេតុនេះគេមិនអាចបន្ថែមបុព្វបទខាងលើ​ដោយផ្ទាល់ទៅលើវាបានទេ (ឧ៖ µkg មីក្រូគីឡូក្រាម)។ សូមប្រើបុព្វបទទាំងនេះជាមួយខ្នាត ក្រាម វិញ។
| [[មីរីយ៉ូ]]
|-
|}
 
== សូមមើលផងដែរ ==