ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:HotCats"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''HotCats''' (ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមទាន់ចិត្ត) ជា [[JavaScript]] ប្រើនៅលើ [[វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ]] បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអាចអោយ អ្នកប្រើប្រាស់វីគីភីឌា មានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការ ដាក់បន្ថែម កែឈ្មោះ ឬក៏លុបនូវចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមបាន យ៉ាងងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្ត។ HotCatsក៏មានបំនង​បញ្ចុះបញ្ចូល​អ្នកសរសេរ​អត្ថបទ​ទាំងអស់​អោយដាក់​ចំនាក់ថ្នាក់ក្រុម​អោយអត្ថបទដែលគេសរសេរ​ ដើម្បីអោយអ្នកមកទស្សនា​យល់ថា​វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ​ក៏មានគុណភាព​ផងដែរ។
 
== របៀបតំឡើង ==
== របៀបដាក់ស្រ្គីប ==
ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​'''ឡុកអ៊ីន'''​ជា​មុន​សិន បន្ទាប់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​[[ពិសេស:ចំនង់ចំនូលចិត្ត|ចំនង់ចំនូលចិត្ត​]]របស់អ្នក។ សូមមើល​រូប​ខាងក្រោម។
ចំលងឃ្លាខាងក្រោម រួចបិទភ្ជាប់ វាចូលទៅក្នុង [[Special:Mypage/monobook.js|ទំព័រ monobook.js របស់លោកអ្នក]]៖
[[រូបភាព:Choose Hotcat.png|កណ្តាល|600px|រូបតូច|{{កណ្តាល|របៀបតំឡើង Hotcat}}]]
<source lang="JavaScript">
importScript('មេឌាវិគី:Gadget-HotCat.js');
</source>
 
== បំរើបំរាស់ ==
៩៤៦៩

កំណែប្រែ