ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឯកសារ:Choose Hotcat.png"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
({{Information |ការពិពណ៌នា=ជ្រើសរើសវិគីភីឌា:Hotcats |ប្រភព=ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​បង្កើត​វា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់�)
 
 
== សេចក្តីសង្ខេប ==
{{Information
|ការពិពណ៌នា=ជ្រើសរើស[[វិគីភីឌា:HotcatsHotCats]]
|ប្រភព=ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​បង្កើត​វា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់​
|កាលបរិច្ឆេទ= ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០០៨
៩៤៦៩

កំណែប្រែ