ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:HotCats"

 
:សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះ
 
[[Image:HotCatsបំរើបំរាស់ HotCat.PNGpng|center]]
 
=== ប៊ូតុង '''យល់ព្រម''' និង ប៊ូតុង '''បោះបង់''' ===
=== របៀបដាក់ចំនាត់ថ្នាក់ក្រុមបន្ថែម ===
លោកអ្នកអាចដាក់បន្ថែមឈ្មោះ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម ទៅក្នុងទំព័រមួយដោយចុចលើសញ្ញា '''(+)''' ។ ប៉ុន្តែសូមកុំដាក់បន្ថែមនូវឈ្មោះចំនាត់ក្រុមដែលមានស្រាប់ហើយ។
 
[[Image:បំរើបំរាស់ HotCat.png|center]]
 
=== របៀបលុបចំនាត់ថ្នាក់ក្រុមចោល ===
៩៤៦៩

កំណែប្រែ