ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ខ្សែទឹកខាណារី"

(ទំព័រថ្មី៖ '''ខ្សែទឹកខាណារី''' (ជាភាសាអង់គ្លេស៖Canary Current) ជាខ្សែទឹកមហាសមុទ្រ ...)
 
[[de:Kanarenstrom]]
[[en:Canary Current]]
[[es:Corriente marina de las Islas Canarias]]
[[et:Kanaari hoovus]]
[[fi:Kanarianvirta]]
[[hi:कनारी धारा]]
[[hr:Kanarska struja]]
[[ru:Канарское течение]]
[[sl:Kanarski tok]]
[[fi:Kanarianvirta]]
[[sv:Kanarieströmmen]]
[[zh:加那利洋流]]
២១១

កំណែប្រែ