ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ក្រមង៉ុយ"

== កិត្តិស័ព្ទលោកតាក្រមង៉ុយ ១៨៦៥ - ១៩៣២ ==
 
--[[អ្នកប្រើប្រាស់:Chetsava|Chetsava]] ម៉ោង២៣:១៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ (UTC)លោកតាក្រមង៉ុយកើតនៅឆ្នាំ ១៨៦៥។ គាត់បានបួសរៀន នៅវត្តបឹងអង្គចក ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល។ លោកជាអ្នកចំរៀងសាយដៀវ និងជាកវីមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បី។ លោកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃល្អៗដូចជា បណ្តាំក្រមង៉ុយ ច្បាប់កេរកាលថ្មី
----
--[[អ្នកប្រើប្រាស់:Chetsava|Chetsava]] ម៉ោង២៣:១៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ (UTC)លោកតាក្រមង៉ុយកើតនៅឆ្នាំ ១៨៦៥។ គាត់បានបួសរៀន នៅវត្តបឹងអង្គចក ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល។ លោកជាអ្នកចំរៀងសាយដៀវ និងជាកវីមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បី។ លោកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃល្អៗដូចជា បណ្តាំក្រមង៉ុយ ច្បាប់កេរកាលថ្មី
ជាដើម។ ស្នាដៃទាំងនោះជាច្បាប់ទូន្មាន ប្រៀនប្រដៅកូនខ្មែរ អោយមានចរិយាត្រឹមត្រូវ ថ្លៃថ្នូរ នឹង​​ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងអាជីវកម្ម។ លោកបានទទួលអនិច្ចកម្ម នៅឆ្នាំ ១៩៣២។
 
១៩

កំណែប្រែ