ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ក្រមង៉ុយ"

ដោយសារលោកមានស្នាដៃល្អ និងថ្វីមាត់ពិសេស ប្រកបដោយគំនិតអប់រំ ទើបប្រជាជនទូទៅនិយមចូលចិត្ត ទឹកដមសំដីរបស់លោកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ នៅក្នុងផ្លូវការ លោកបានទទួលងារជា ក្រមការ ហើយគេលោកថា លោកតាក្រមង៉ុយ។
យើងជាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ត្រូវតែខិតខំសិក្សា ស្វែងយល់ ចងចាំស្នាដៃនិពន្ដរបស់បុព្វបុរសយើង។ យើងត្រូវថែរក្សាស្នាដៃទាំងនោះ អោយបានគង់រង្ស ដើម្បីទុកជាមរតក បន្តទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយៗទៀត។
 
<br />(ចំលងចេញពីសៀវភៅ ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៣)
១៩

កំណែប្រែ