ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ក្រមង៉ុយ"

== កិត្តិស័ព្ទលោកតាក្រមង៉ុយ ១៨៦៥ - ១៩៣២ ==
 
លោកតាក្រមង៉ុយកើតនៅឆ្នាំ ១៨៦៥។ គាត់បានបួសរៀន នៅវត្តបឹងអង្គចក ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល។ លោកជាអ្នកចំរៀងសាយដៀវ និងជាកវីមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បី។ លោកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃល្អៗដូចជា បណ្តាំក្រមង៉ុយ ច្បាប់កេរកាលថ្មី
ជាដើម។ ស្នាដៃទាំងនោះជាច្បាប់ទូន្មាន ប្រៀនប្រដៅកូនខ្មែរ អោយមានចរិយាត្រឹមត្រូវ ថ្លៃថ្នូរ នឹង​​ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងអាជីវកម្ម។ លោកបានទទួលអនិច្ចកម្ម នៅឆ្នាំ ១៩៣២។
ដោយសារលោកមានស្នាដៃល្អ និងថ្វីមាត់ពិសេស ប្រកបដោយគំនិតអប់រំ ទើបប្រជាជនទូទៅនិយមចូលចិត្ត ទឹកដមសំដីរបស់លោកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ នៅក្នុងផ្លូវការ លោកបានទទួលងារជា ក្រមការ ហើយគេលោកថា លោកតាក្រមង៉ុយ។
យើងជាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ត្រូវតែខិតខំសិក្សា ស្វែងយល់ ចងចាំស្នាដៃនិពន្ដរបស់បុព្វបុរសយើង។ យើងត្រូវថែរក្សាស្នាដៃទាំងនោះ អោយបានគង់រង្ស ដើម្បីទុកជាមរតក បន្តទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយៗទៀត។
 
----លោកតាក្រមង៉ុយកើតនៅឆ្នាំ ១៨៦៥។ គាត់បានបួសរៀន នៅវត្តបឹងអង្គចក ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល។ លោកជាអ្នកចំរៀងសាយដៀវ និងជាកវីមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បី។ លោកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃល្អៗដូចជា បណ្តាំក្រមង៉ុយ ច្បាប់កេរកាលថ្មី
<br />លោកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃល្អៗដូចជា បណ្តាំក្រមង៉ុយ ច្បាប់កេរកាលថ្មី ជាដើម។ ស្នាដៃទាំងនោះជាច្បាប់ទូន្មាន ប្រៀនប្រដៅកូនខ្មែរ អោយមានចរិយាត្រឹមត្រូវ ថ្លៃថ្នូរ នឹង​​ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងអាជីវកម្ម។ លោកបានទទួលអនិច្ចកម្ម នៅឆ្នាំ ១៩៣២។
<br />ដោយសារលោកមានស្នាដៃល្អ និងថ្វីមាត់ពិសេស ប្រកបដោយគំនិតអប់រំ ទើបប្រជាជនទូទៅនិយមចូលចិត្ត ទឹកដមសំដីរបស់លោកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ នៅក្នុងផ្លូវការ លោកបានទទួលងារជា ក្រមការ ហើយគេលោកថា លោកតាក្រមង៉ុយ។
<br />យើងជាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ត្រូវតែខិតខំសិក្សា ស្វែងយល់ ចងចាំស្នាដៃនិពន្ដរបស់បុព្វបុរសយើង។ យើងត្រូវថែរក្សាស្នាដៃទាំងនោះ អោយបានគង់រង្ស ដើម្បីទុកជាមរតក បន្តទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយៗទៀត។
<br />(ចំលងចេញពីសៀវភៅ ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៣)
១៩

កំណែប្រែ